Ljus av ljus

Två av Karin Rehnqvists verk för symfoniorkester och kör har nu fått sina bearbetningar även för något mindre besättningar. Timmar av partitur-anpassning har lyckligt modifierats till versioner som, förhoppningsvis, kan framföras av fler ensembler.

Det handlar om Ljus av ljus (Light of Light) för diskantkör och symfoniorkester (i tre satser) – tillägnat Anna Lindh – som hade sin premiär i Paris 2004 med Adolf Fredriks Flickkör och Orchestre National de France samt Sverige-premiär i september 2004 i Berwaldhallen, Stockholm, med Adolf Fredriks Flickkör och Sveriges Radios Symfoniorkester.

I den nya, anpassade versionen av Ljus av ljus är orkesterbesättningen: fl, afl, 2 ob, 2 cl, 2 fg, 2 hn, 3 tpt, 3 tbn, 2 slgv, pukor, harpa, stråkar (min 6-5-4-3-2). Körversionen finns med både svenska och engelska sångbara texter.

Första satsen i Ljus av ljus, kan också göras separat – då med titeln Ljus av ljus – klart, skimrande,
Instr: 2, 2, 2, 0 – 2, 2, 0 – harpa, stråkar.

Hymn vid ett kungligt bröllop

Karin Rehnqvists verk Hymn, som var en beställning från Kungl Musikaliska Akademien till bröllopet i juni 2010 mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling, framfördes av Storkyrkans kör och Kungl Filharmonikerna. Hymn har nu också en engelsk sångbar text av Anna Högberg.
Texter från Psaltaren och Höga visan:

Rise up, my soul,
awake harp and psaltery,
I will wake the glowing light of day.
I will praise you, O Lord, among nations,
I will sing your praise among all folks.

For your goodness will reach the sky,
to the heavens, your faithfulness.
Show your greatness in heaven, O God,
let your glory be everywhere on earth!

Rise up, my soul, rise up.
Rise up, my soul,
I will wake the glowing light of day.
(Psalm 57:9-12, adaption by Anna Högberg)

Set me as a seal upon your heart,
as a seal upon your arm.
(Song of Songs 8:6, adaption by Anna Högberg)

Vakna, min själ,
vakna, harpa och lyra,
jag vill väcka morgonrodnanden.
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.

Ty till himlen når din godhet,
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud,
och din härlighet över hela jorden!

Vakna, min själ, vakna.
Vakna min själ,
jag vill väcka morgonrodnaden.

Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm


Previous post Rehnqvist med bland ’giganterna’
Next post THE DREAM