KARIN REHNQVIST, Composer Laddar

Karin Rehnqvists alla körverk

Hon har sedan 1983 komponerat körmusik för allehanda besättningar: diskantkör, kraftfull flickkör, damkör, manskör, blandad kör

Läs mer

En körmässa i Hannover – med Karin Rehnqvist

En mässa för kör, det vill säga en utställning och exposé av allt det som hör

Läs mer

Le Chant: försenad Sverigepremiär

Karin Rehnqvist har tonsatt några kortdikter av den franske poeten Eugène Guillevic (1907–1997) – Le Chant.

Läs mer

Musik i natten med Norrbotten NEO

Så blir det kanske dags för uruppförande av ett Karin Rehnqvist-verk från 2021: Musik i natten.

Läs mer

Alpaca-cd: Rehnqvist + Lindquist

De båda tonsättarna Karin Rehnqvist och Ellen Lindquist finns med på den norska Alpaca Ensembles senaste

Läs mer

Intro


”Jag börjar i vattnets djup, sägs det
jag börjar där det ursprungliga
träder fram, sägs det – ”

– María Sabina, Mexico

Läs vidare ›

 … she has created one of the most distinctive voices in contemporary music since Ligeti and Penderecki first emerged in the early 1960s.

– Guy Rickards