KARIN REHNQVIST, Composer Laddar

Mer av ny musik för barn

Ett 40-tal barnkörer i hela landet skriver nya sånger tillsammans med professionella tonsättare och kompositionsstudenter under

Read More

Hörs under Svensk Musikvår

Festivalen Svensk Musikvår (15 – 24 mars 2024 i Stockholm) går i sina nuvarande tappning mot

Read More

Fortsättning: … and so the day ends

– En långsamt spunnen melodi. En noga utarbetad bordun. Kromatiska slingor som faller och stiger. Så

Read More

Nytt: The Dream i Svarteboka

Svarta böcker, dikter och psalmer, esoteriska källor och häxkonst är textunderlag till en rad verk av

Read More

Stora verk för mindre ensembler

Ljus av ljus Två av Karin Rehnqvists verk för symfoniorkester och kör har nu fått sina

Read More

Rehnqvist med bland ’giganterna’

Allt hänger ihop. Med sin första cd placerar sig Neuer Kammerchor Berlin på erfarna axlar: Standing

Read More

När sången blir stycke för soloviolin

Karin Rehnqvists ofta framförda körstycke Var inte rädd för mörkret har nu blivit ett soloviolinstycke. Det

Read More

Intro


I min musik får inte trumpeterna spela fanfarer.
Pukorna använder jag inte för att vid klimax understryka det viktiga.
Hornen är inte heroiska.

Nej, hos mig får kvinnorösterna stå för fanfarerna, de får signalera,
och pukorna får sjunga egna sånger, bära en egen linje.