KARIN REHNQVIST, Composer Laddar

Karin Rehnqvists alla körverk

Hon har sedan 1983 komponerat körmusik för allehanda besättningar: diskantkör, kraftfull flickkör, damkör, manskör, blandad kör

Läs mer

En körmässa i Hannover – med Karin Rehnqvist

En mässa för kör, det vill säga en utställning och exposé av allt det som hör

Läs mer

Le Chant: försenad Sverigepremiär

Karin Rehnqvist har tonsatt några kortdikter av den franske poeten Eugène Guillevic (1907–1997) – Le Chant.

Läs mer

Musik i natten med Norrbotten NEO

Så blir det kanske dags för uruppförande av ett Karin Rehnqvist-verk från 2021: Musik i natten.

Läs mer

Alpaca-cd: Rehnqvist + Lindquist

De båda tonsättarna Karin Rehnqvist och Ellen Lindquist finns med på den norska Alpaca Ensembles senaste

Läs mer

Intro


I min musik får inte trumpeterna spela fanfarer.
Pukorna använder jag inte för att vid klimax understryka det viktiga.
Hornen är inte heroiska.

Nej, hos mig får kvinnorösterna stå för fanfarerna, de får signalera,
och pukorna får sjunga egna sånger, bära en egen linje.