Allt hänger ihop. Med sin första cd placerar sig Neuer Kammerchor Berlin på erfarna axlar: Standing on the Shoulders of Giants är namnet på ensemblens debutalbum. Kören grundades 2016, med ett 20-tal idel unga sångare, och leds av dirigenten Adrian Emans.

Ensemblen presenterar ett spännande tvärsnitt av den unga ensemblens repertoar – från Thomas Tallis till nyromantisk musik av Max Bruch och Josef Gabriel Rheinberger, stycken med folkloristisk touch av John Rutter, Paul Stanhope och Ken Steven till beställningskompositioner de amerikanska tonsättarna Daniel Elder och Caroline Shaw och svenska Karin Rehnqvist med sin körkomposition Wiegenlieder im All, för blandad kör och svarthätta.

Fräscha röster i harmoni

Neue Kammerchor Berlin vill förena de unga sångarnas fräscha röster för att skapa ett körsound med transparens och i perfekt harmoni. Ensemblen ser sig själv som en del av en lång körtradition och känner sig tydligt engagerade i detta arv när de formar sin repertoar. Programsättningen blir därmed bred och ofta överraskande.

– Allt hänger ihop med allt tidigare och vi bygger vidare på en lång körtradition, säger dirigenten Adrian Emans.

– Nutidens körverk uppstår ur det som tidigare tonsättare skapat. Verken svarar mot varandra eller bildar en nutida motsvarighet: stilla klanger kontrasterar med livligare verk, romantiska klanger med nyromantiska. Körmusikens tidigare ursprung fortsätter att utvecklas i vår tid.

Exempel på detta kan höras på den här inspelningen med Neuer Kammerchor Berlin som släpps i slutet av februari 2024 (Rondeau Productions).

Previous post HAYA!
Next post Stora verk för mindre ensembler