Wiegenlieder im All

VAGGVISOR I VÄRLDSRYMDEN för blandad kör och obligat svarthätta durata ca 7 min Från en ålderdomlig svensk folklig koral vecklar några vaggvisor ut sina toner i världen, i rymden. Deras melodier möts och vävs samman. Klanger och fraser blandar sig.  Allt

Natt

För blandad kör (SSAAT) och violoncelloText av Harry Martinson, ur Dikter om ljus och mörker.Durata: 4 min Ingår i sviten Tiden ropar på dig!(Världsklockan, Natt, Hårt