Jag börjar i vattnets djup, sägs det

jag börjar där det ursprungliga

träder fram, sägs det –

vad som är av värde är ceremonin,

sägs det,

vad som är av värde är guld,

sägs det,

jag skådar in i

tingens innersta

och undersöker, sägs det, fotens spår,

jag är stigen av sav och dagg,

sägs det,

på detta sätt lärs det ut åt våra barn,

sägs det,

på detta sätt lärs det ut åt vårt folk,

sägs det, det är hälsa och liv, sägs det,

vi vill inte… bryta vårt förbund, sägs det,

inte bryta våra rötter med sav och dagg, sägs det,

våra rötter av grönska och klarhet.

María Sabina, mexikansk shamansk skald, tolkad av Artur Lundkvist

Previous post Tester för att ge BLODHOV musikalisk form
Next post Våren/sommaren 2016