KR_namnteckn_noter3_1600x230

 

 

 

Förlag

Gehrmans | Gunnar Helgesson, kammar- och orkestermusik
tel: +46-8-610 06 12
gunnar.helgesson@gehrmans.sewww.gehrmans.se

Gehrmans | Karin Ekedahl, körmusik
tel: +46-8-610 06 08
Karin.Ekedahl@gehrmans.se | www.gehrmans.se

Svensk Musik (Swedish Music Information Centre) | Susanne Suttner
tel: +46-8-783 88 62
susanne.suttner@svenskmusik.org | www.mic.stim.se

 

Meddelande till Karin Rehnqvist: