THE DREAM/ Drömmen (2023)
För altröst och cello
Durata ca 9 min

  1. Hear me! (Hör mig!)
  2. Hush – hear me (Hyssj – hör mig)

Jag fann en kort dikt på nätet och blev drabbad. På några få målande rader  varnar dikten för onda tider som ska komma. Det är en apokalyptisk drömsyn, för mig besläktad med Völvans spådom ur Eddan.

Poet är Rosa Taikon (1926-2017), silversmed och människorättsaktivist. 2007 hade vi kontakt inför ett annat stycke där jag ville använda dikten och pratade länge. Texten har sedan följt mig och pockade plötsligt på att bli tonsatt igen, lite annorlunda.

För att få en ny ingång har jag här använt en engelsk översättning. Varje språk ger en egen karaktär åt musiken.

The Dream har två satser. Den första är en sång och ett klagorop..Den frammanar drömmen i stark vision.  Den andra är mer inåtvänd och stilla. Den har inga ord, utan nynnas och gnolas fram. Cellon och rösten ska finna en gemensam klang, ”sjunga/spela in i varandras klang”.

The Dream är skriven för norska musiker, folksångerskan Unni Løvlid och cellisten Marianne Baudeloui Lie, specialist på ny musik. Stycket ingår i deras konsertserie Svarteboka.

I had a bad dream 
I stood by the sea
Suddenly the sky went black
and the sun burned up
Birds screeching in the sky
The beating of their wings warning us of
evil times to come.

– Rosa Taikon
Translated from Swedish by Linda Schenck

Jag hade en ond dröm – aya
Jag stod vid havet 
Plötsligt blev himlen svart 
och solen brann upp
Jag hörde fåglar skria i skyn 
och deras vingslag varskodde om
onda tider

– Rosa Taikon

Previous post Stora verk för mindre ensembler
Next post Nytt: The Dream i Svarteboka