SÅNGER MELLAN LJUS OCH MÖRKER (2021)
Lávlagat gaskal čuovgga ja seavdnjadasa 
Songs between light and darkness

Durata: 16 min

För sopran, två recitatörer, altsaxofon, klarinett och piano

Texter av Gunnar Ekelöf, Sandro-Key Åberg och Karin Rehnqvist
Översättning till samiska av Mirja Päiviö 

Stycket sjungs på svenska och reciteras på samiska.

Satser

  1. Varken månen, solen eller stjärnorna/  Ii mánnu, iige beaivváš dahje násttit – 4 min
  2. Månen svävar tyst i natten/ Mánnu jorrá jaskadit ijás – 5 min
  3. Där mörkret var är du/ Doppe gos seavdnjat lei, leat don – 7 min

Jag fick frågan: Vad definierar Norr? Vad är Nordiskhet? *

Jag svarade spontant; Ljuset, Mörkret och Kärleken. Det är Norr för mig.

Här uppe lever vi sommar och vinter i koncentrerat ljus eller mörker. Vår och höst är vi på väg, och vi är mycket medvetna om var vi befinner oss i årets ljus-mörkerskala. Snart blir det ljusare, säger vi uppmuntrande till varandra när det är som mörkast i december. Nu vänder det snart. På sommaren njuter vi av de ljusa kvällarna, de ljusa nätterna, men vet att det snart mörknar igen.

Uppväxt i södra Sverige, har jag under hela mitt vuxenliv intresserat mig för norr. Vi hade stuga i Ångermanland under tjugo år, det gav nya perspektiv. Varje sommar fjällvandrar jag, och 1999 fick jag följa med en forskningsexpedition till kanadensiska Arktis. En månad bodde jag på en isbrytare.** Där fick jag vänja mig att se på världskartan circumpolärt, med

Nordpolen i mitten.

Så Ljuset, Mörkret och Kärleken, vad mer är Norr?

Jo, långt upp i norr är flerspråkigheten tydlig. Här möts flera länder och kulturer. Vid en punkt, Treriksröset, möts Sverige, Norge och Finland. Sapmi, samernas traditionella bosättningsområde breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från Norge i väst, till den ryska Kolahalvön i öst. Här talas samiska, men också kvenska och mienkälli.

Så växte ett stycke för ARcTic ensemble fram, med dikter av svenska poeter, sjungna på svenska, men översatta och reciterade på samiska. Om ljuset, mörkret och kärleken. 

– Karin Rehnqvist, 3 februari 2022

*What is North?, Nordicity-a term coined by the Canadian geographer Louis-Edmond Hamelin,

** Stycket Arktis Arktis! handlar om denna expedition.

Komponerat för ARcTic Sustain Ensemble and Berit Norbakken
Commissioned by the ensemble as part of Art VAPO – True Northartistic research at The Arctic University of Norway (UiT), the Music Conservatory.

Uruppförande den 18 februari 2022 i Tromsø domkyrka,
dirigerat av Bjørk-Guinevere Kinsella Eide


Texter

1. Varken månen, solen eller stjärnorna  

Varken månen, solen eller stjärnorna   
gav mig ljus 
Det var mörkret som gav 
Och kärlekens ljus i mig 
genom vars kropp dess strålar går 

– Gunnar Ekelöf

2. Månen svävar tyst i natten, 

Månen svävar tyst i natten, 
himlen skimrar stjärnklar, 
skimrar över berg och vatten,
skimrar över dig och mig.

– Karin Rehnqvist

3. Där mörkret var är du 

Där mörkret var är du 
och du bär ljuset över dina skuldror, 
där sorgen var är du 
och glädjen lyser gul 
som maskrosen vid dina hälar, 
där döden var är du 
och det är livet,  
ja, det oerhörda livet 
som jag dricker ur dina händers kupa. 

– Sandro Key-Åberg

På samiska,
översatt av Mirja Päiviö

1. Ii mánnu, iige beaivváš dahje násttit 

Ii mánnu, iige beaivváš dahje násttit 
adde munnje čuovgga
Lei seavdnjadat mii attii
Ja ráhkisvuođa čuovga mu siste 
manai  min rupmaša čađa suotnjariin 

2.Mánnu jorrá jaskadit ijás

Mánnu jorrá jaskadit ijás, 
nástealbmi šearrádit báita, 
báitá bajábeal eatnamiid ja čáziid, 
báita munno bajábeal.

3.Doppe gos seavdnjat lei, leat don 

Doppe gos seavdnjat lei, leat don 
doppe don guottát čuovgga olggiid alde, 
doppe gos moraš lei, leat don 
ja illučuovga čuovggada  fiskadin 
dego uvlorássi du šušmmiid  bálddas,
doppe gos jápmin lei, leat don 
ja dat lea eallin 
juo, dat jáhkkemeahttuma  eallin 
maid jugan du gieđain.Previous post Jag vet, jag duger – tillägnat alla sjungande barn
Next post Tjuv och tjuv – VADÅ, JAG???