Under 2023 har Karin Rehnqvist slagit till med flera uppmärksammade kompositioner för kör, diskantkör. Efter Här får du inte sitta i våras – för diskantkör, piano och två saxofoner ad lib – kommer nu Jag vet, jag duger. I båda fallen text och musik av Karin Rehnqvist. Jag vet, jag duger har även sångbar text på engelska, I know, I’m Able.

Jag vet, jag duger är komponerad för för diskantkör, piano och altsaxofon eller annat diskantinstrument. Noter finns på Gehrmans.

Vid en konsert i Nobel-veckan i december 2023 kommer Jag vet, jag duger att framföras av Anna Roséns barnkör och elever från Nacka Musikklasser i den s k Nobelkören. Det blir vid konserten Preludium inför Nobel den 6 december i Kungasalen, Kungl Musikhögskolan, Stockholm.

Jag vet, jag duger,
om du undrar
Här är jag, en människa.
Här finns vi,
tillsammans,
och ihop på vår planet.

Text: Karin Rehnqvist

Notutdrag finns här ›
Previous post Hösten 2023
Next post Sånger mellan ljus och mörker