LOD

för tenorblockföjt, luta och barockcello

Durata ca 7 min

 

Lod komponerades 1986 till gruppen Barock Modern, där bland andra blockflöjtisten Dan Laurin ingick, och som just som namnet antyder spelade ny musik på barockinstrument.

Klang är ofta min första utgångspunkt när jag komponerar, jag har en idé om den klang jag söker. Barockinstrumentens klang har alltid fascinerat mig med sin ofta lite kärvare ton.

I Lod använde jag mig för första gången av ett kompositionssätt, som jag sedan utvecklat i till exempel Solsången (röst och orkester), där varje avsnitt har en mycket tydlig grundton, som jag växlar under styckets gång, en slags ”plattåmusik”.

Blockflöjtens artikulationssätt på vissa toner, som att spela baklänges, är också typiskt Rehnqvistskt.

 

Stycket finns också i en version för flöjt, harpa och cello.

Previous post Ljus av ljus
Next post Musik till den sovande