LJUS AV LJUS
för barnkör och symfoniorkester

 

Barnröster och symfoniorkester- vilken spännande kombination! Den borde kunna ge upphov till en härligt ljus och intensiv klang. Så var min första tanke.

Men också karaktärsmässigt ville jag göra något ljust och hoppfullt, en slag lovsång. En lovsång till det vidunderliga i tillvaron, till livet, till naturen.

(Lovsång är kanske inte det vanligaste uttrycket inom det senaste århundradets moderna konst. Med så mycket destruktivitet i det västerländska samhället, kan det kännas svårt och även naivt. Men jag ville försöka. Och vilka ska komma med hopp, om inte barnen?)

Musikaliskt sett finns i verket inspiration av äldre svensk folkmusik; i tonmaterial, melodik, ornamentering, och även rösttekniskt, med bruk av olika slags röst, t ex tydlig bröströstsklang och en slags ropsång, kallad ”kulning”. Barnrösten har också i sig mycket speciella kvaliteter vad gäller uttryck och klang, som inte kan jämföras med något annat.

Texterna är hämtade ur den svenska psalmboken och Bibeln.

Några av våra största poeter har genom tiderna deltagit i skapandet av psalmtexter, med en osviklig känsla för vad som språkljudsmässigt passar att sjungas, och med en stor enkelhet och skönhet.

 

Stycket är uppdelat i tre delar; ljust skimrande – mörkt suggestivt – ljust intensivt

 

– Karin Rehnqvist

 

Under arbetet med Ljus av ljus mördas Sveriges utrikesminister Anna Lindh i september 2003. Hon arbetade hela sitt liv engagerat och med kraft för mänskliga rättigheter och demokrati. Hennes röst var klar och tydlig, och nådde därför långt. Hon var med sitt mod och sin vänlighet själv ett ljus i vår värld.

Jag tillägnar henne detta verk.
(19/9-03 Karin Rehnqvist)

Texter:

1.
Vänligt över jorden glänser

strålen av ett himmelskt hopp.

Stilla inom tidens gränser

evighetens sol går opp,

ack, så stilla att mitt öga

hennes sken fördraga må

och Guds dolda råd förstå

(J-O Wallin, 1818)
I öster stiger solen opp

och sprider guld på sky.

Hon stiger över bergets topp,

bestrålar stad och by.

 

Hon kommer från den fagra kust,

där paradiset låg.

Hon ger de gamla liv och lust

och fröjdar barnens håg.

(B S Ingeman, 1837)

 

2.
Men såsom en fågel sig svingar

sig lyfter mot himmelens höjd

Han lovar sin Gud –

Så lyfter sig själen i hjärtelig fröjd

mot himmelens höjd

(från medeltida tradition)

 

3.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta

Och giv mig en frimodig ande

(ur Psaltaren 51:12)

 

Hör, visheten ropar,

Och förståndet höjer sin röst .

Människor, jag ropar till er:

Lär klokhet, ni okunniga,

Och ni dåraktiga, förvärva förstånd.

(ur Ordspråksboken 8)

Ljus av ljus är komponerat för Adolf Fredriks flickkör och Orchestre National de France på beställning av Franska radion, Sveriges Radio och Rikskonserter.

Uruppförande vid Presences-festivalen i Paris 31 januari 2004.

 

Previous post Lamento – Rytmen av en röst
Next post Lod