… and so the day ends 
För saxofonkvartett
Durata: ca 5′

En långsamt spunnen melodi. En noga utarbetad bordun. Kromatiska slingor som faller och stiger. Det är beståndsdelarna i denna kvällssång. 

Kvartetten som består av en alt-, två tenor- och en barytonsaxofon ger en mörk klang. Saxofonernas förmåga att nästan ljudlöst smyga in och ur varandras toner ville jag framhäva. Jag sökte ett uttryck av andlöshet och suggestion.

Invävd i stycket finns Solsångens sista sats.


and so the day ends är skrivet för Stockholms Saxofonkvartett. 
Vårt samarbete över åren har varit oerhört kreativt och givande.

Nacka 14/2 2024
Karin Rehnqvist

Previous post Nytt: The Dream i Svarteboka
Next post Fortsättning: … and so the day ends