Ett 40-tal barnkörer i hela landet skriver nya sånger tillsammans med professionella tonsättare och kompositionsstudenter under läsåret 2023-24. Det är en satsning inom den landsomfattande rörelsen Sjungande barn som leds av Kungl. Musikaliska Akademien.

Projektet där barn skriver musik tillsammans med proffstonsättare vill sätta ljuset på barnen som medskapare till ny musik (läs: att enligt barnkonventionen öka barns inflytande). Projektet Ny musik för unga röster vill inte minst markera barnrösten som instrument.

Projektet ingår i Kungl. Musikaliska Akademiens uppdrag att främja tonkonsten och musiklivet genom återväxt och möten mellan det professionella musiklivet och unga.

Bland de tolv professionella tonsättare som deltar hör Karin Rehnqvist; hon är även handledare för de nio kompositionsstudenter vid KMH som är engagerade. Totalt fem musikhögskolor i landet deltar med kompositionsstudenter.

Ett av Karin Rehnqvists nya stycken heter Jag är så arg. Hon har låtit mellanstadiebarn i kören Kvinten – Nacka Unga röster (vid Nacka kulturskola) fortsätta på raden Jag blir så arg när …
Då kan det bli så här:

Unga textförfattare igång när ’Jag blir så arg’ blir till. Tonsättaren i förgrunden.

Jag blir så arg
– när jag är trött nån morgon
– när jag måste bli väckt 
– när någon pratar i mun på mig!
– när min skärmtid tar slut
– när min syster irriterar mig
– när nån kallar mig liten värdelös tjej
– när andra snackar skit om mig
– när nån kallar mig något annat än mitt namn
– när nån skriker på mig
– när jag haft en dålig dag
– när jag inte får som jag vill
– när jag inte får glass.

Uruppförandet blir vid konserten Det hemliga stället i Kungasalen, KMH, tisdagen den 9 april kl 19. Kvinten leds av sin dirigent Sara Pucek.
Dessutom medverkar barnkörer och körledare från Oscars församling, KFUM, Stockholms kulturskola och Knivsta kulturskola.Previous post Hörs under Svensk Musikvår
Next post I THOUGHT THE SEA WOULD SING TO ME