En mässa för kör, det vill säga en utställning och exposé av allt det som hör körlivet till, stundar i UNESCOs musikstad Hannover i slutet av september.

Musikmesse Chor.com anses som den viktigaste europeiska samlingspunkten för allt som hör till körsången. Trots corona-pandemi kommer det att genomföras i Hannover i 23–26 september. Bland annat med 35 konserter av toppklass under tre dagar

Nordisk körmusik

I år har körmässan fokus på den nordisk körmusiken. Det blir bland annat konserter och master classes med toppensembler från Danmark, Sverige och Norge:

Eric Ericsons Kammarkör (med Florian Benfer som dirigent), Mikaeli Kammarkör (med Anders Eby som dirigent),Vocal Line från Danmark (med Jens Johansen som dirigent), Collegium Vocale Gent (med Kaspars Putniņš som dirigent), svenska vokalensemblen Riltons Vänner, Den Norske Solistkor (med Grete Pedersen som dirigent), samt ett stort antal tyska körer.

Deutsche Chorverband (tyska körförbundet) bjuder in till den största europeiska mötesplatsen för körmusikscenenmed konserter, workshops och ett forum för samtal och utbyte av tankar och idéer.

Unga tonsättare får testa + Sing along

I ett s k Voice-Lab får unga kompostörer testa sina körmusikaliska idéer och får vägledning av Karin Rehnqvist, Fredrik Malmberg (från KMH) och Eric Ericssons Kammarkör.

Karin Rehnqvist återkommer även i en annan workshop: How to Compose for Choir – Detail-Skills in Composition.

Seminariet New Swedish choral Works by Karin Rehnqvist blir som ett slags sing along. Deltagarna får både presentationer och får sjunga med ur ett nytryckt nothäfte från Gehrmans.

Sedan 2011 har chor.com varit en plattform för körledare, körproducenter, musikpedagoger, kyrkomusiker, notförlag, skivbolag och körsångare.

Under de tre dagarna blir det mer än 200 workshops, mästarklasser, coachning och körrepetitioner för olika körmusikgenrer och ensembler.

Här vill man att körer, artister och föreläsare ska få deltagarna att tänka utanför boxen och visa på hur vokalmusik kan utformas, organiseras, iscensättas och förmedlas.


Bilden: Eric Ericsons Kammarkör

Previous post Alla dessa strängar! Harpa & stråkkvartett
Next post Karin Rehnqvists alla körverk