Natt

För blandad kör (SSAAT) och violoncelloText av Harry Martinson, ur Dikter om ljus och mörker.Durata: 4 min Ingår i sviten Tiden ropar på dig!(Världsklockan, Natt, Hårt