För blandad kör (SATB div.), violoncello och piano.
Durata: 8 min

Ingår i sviten Tiden ropar på dig!
(Världsklockan, Natt, Hårt åskväder).

Läs verkkommentar om Världsklockan här

Text av Harry Martinson, ur Dikter om ljus och mörker.

Hårt åskväder

Himmelen svartnar.
Som stycken av multnande tjärpapp
rasar mörker ner över mörker.
Till en oformlig stack av svärta
hopas natten på stranden.

Men när mörkret tynger som mest
hugger blixtens gula yxa i ett träd.
Slagregnet störtar ner
genomrutet av dån.Previous post Tiden ropar på dig!
Next post Natt