Monthly Archive: februari 2021

Urpremiär för ny körsvit

Den 27 mars 2021 blir det uruppförande av en ny svit med tre stycken för kör av Karin Rehnqvist – Tiden ropar på dig! Framförandet görs under festivalen Svensk Musikvår i Musikaliska, Stockholm. Medverkande vid världspremiären är Gustaf Sjökvists Kammarkör, Mattias Rodrick, cello, samt Anna Christensson, piano. Dirigent är Florian Benfer. Sviten på ca 20 minuter innehåller körstyckena Världsklockan (komponerad 2013) samt nykomponerade Natt och …

Natt

För blandad kör (SSAAT), violoncello .Durata: 4 min Ingår i sviten Tiden ropar på dig!(Världsklockan, Natt, Hårt åskväder). Läs verkkommentar här › Text av Harry Martinson, ur Dikter om ljus och mörker. Natt Böj dig och se. Det finns stjärnor i källan.Mellan ormbunkars speglade bladtyst den glimmande Venus lyser.Det är en grönskande jordisk natt.Stjärna vid stjärna tittar framklart som genom ett fönster i jorden.

Hårt åskväder

För blandad kör (SATB div.), violoncello och piano.Durata: 8 min Ingår i sviten Tiden ropar på dig!(Världsklockan, Natt, Hårt åskväder). Läs verkkommentar här › Text av Harry Martinson, ur Dikter om ljus och mörker. Hårt åskväder Himmelen svartnar.Som stycken av multnande tjärpapprasar mörker ner över mörker.Till en oformlig stack av svärtahopas natten på stranden. Men när mörkret tynger som mesthugger blixtens gula yxa i ett …

Tiden ropar på dig!

Tre körer till text av Harry Martinson.För blandad kör och cello. Sats tre även piano.Durata ca 20 min Världsklockan Natt Hårt åskväder Jag läser mycket poesi, ständigt på jakt efter texter att tonsätta. När jag hittar något där det kan finnas en möjlighet till musik gör jag ett streck i marginalen med färgpenna. Kanske en dag behöver just den dikten få toner, rytmer, klang. I …