IN ORBIT – en kvartett i rörelse (2017)
för violin, klarinett, cello och piano

Likt planeter som rör sig i sin bana, så rör sig denna musik.

Den färdas genom rymder, där toner och melodier har mycket plats runt sig, tillåts klinga ut. Folkmusiken finns med som en grund i skalor, melodier och spelsätt. Pianot är en fantastisk och stor klanglåda som kan trakteras på många sätt, inte bara från tangenterna.

Inuti skalet har den långa, tjock strängar och tunna små, som man kan spela direkt på.

 

Likt planeter rör sig också musikerna i olika banor. De byter plats och läge, ljuder från olika delar av rummet. Som i en lek. Fiolen och cellon använder hela sitt register, från mörkaste mörka till ljusaste ljusa. Klarinetten kan snabbt snurra runt, ibland med övriga instrument, ibland i egen takt. Liksom planeter tillhör ett system – ett solsystem – med egna lagar som håller allt på plast och i balans, så hör dessa toner, dessa rytmer, dessa musiker ihop i just denna musik.

 

In Orbit är komponerat för Alpaca Ensemble från Trondheim.
Det uruppfördes på Stangvikfestivalen i juli 2016 och Alpaca har sedan dess framfört stycket i Trondheim, Berlin, Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Arendal med flera metropoler.

– Karin Rehnqvist, 2017

 

 

Previous post Sleep Now
Next post Musikförläggarnas hederspris till …