HAYA!

för blandad kör
Durata ca 4 min

Haya! är en sång till dagens glädje.

Stycket sjungs på hayanska, ett för detta ändamål nyuppfunnet språk.

På slutet viskas några rader på engelska, hämtat från indiansk poesi;

The morning star is up. I cross the mountains into the light of the sea.
(Morgonstjärnan är uppe. Jag går över bergen – in i ljuset från havet.)

Varje enskilt ord är inte möjligt att översätta från hayanska. I varje avsnitt har jag dock skrivit in några viktiga meningar i partituret på engelska, för körsångarnas förståelse. Även dessa ord är inspirerade av indiansk poesi.

Mycket nöje!

Nacka 25/5 2009
– Karin Rehnqvist

Haya! är komponerat för Eric Ericson Award 2009, som obligatoriskt stycke i finalen.
Beställningsverk av Sveriges Radio P2 och Berwaldhallen.

Previous post Famna mig
Next post Hymn