Monthly Archive: december 2019

Järnåker-priset för Blodhov

2019 års Järnåkerstipendium tilldelas Karin Rehnqvist för verket Blodhov. Sveriges största kammarmusikstipendium om 100,000 kronor kommer att delas ut den 5 januari 2020 vid den årliga Järnåkerkonserten på Musikaliska i Stockholm och verket kommer att framföras den 5 februari 2020 med sångerskan Lena Willemark och ensemble recherche i Kungasalen, Kungliga Musikhögskolan, Stockholm. Karin Rehnqvists tonsättningar till Kristnýs karga och ordknappa texter blev efter många års tester och komponerande …

– Uttrycket ska vara starkt

December 2019: Karin Rehnqvist är månadens tonsättare hos Gehrmans musikförlag. Så här presenteras hon:Karin Rehnqvists musik rör sig i gränslandet mellan folk- och konstmusik. Hon har integrerat den uråldriga kvinnliga sångteknik som kallas kulning i ett personligt tonspråk som fött körklassiker som I Himmelen, där flickkören överraskar med sitt kraftfulla uttryck. När hon bildade KVAST (2008) trodde hon att karriären var över – idag är …