Monthly Archive: oktober 2018

Jag lyfter mina händer

Jag lyfter mina händer för blandad kör Durata ca 4 min Fritt efter en folklig koral Jag lyfter mina händer tillägnas kördirigenten och pedagogen Bo Johansson (1943-2016). Bosse grundade Adolf Fredriks flickkör och ledde den sedan i 38 år. Kören blev känd för sitt speciella flickkörssound och sina originella konsertprogram. Med mycket humor och stor fantasi utvecklade Bosse körsång i alla dess aspekter. Han ledde …

Tonsättarbiografi om Karin Rehnqvist

Kungl Musikaliska akademien har i en bokserie med tonsättarbiografier presenterat en rad svenska tonsättare; 14 hittills – Allan Pettersson, Anders Eliasson, Bo Linde, Bo Nilsson, Daniel Börtz, Eduard Tubin, Emil Sjögren, Gösta Nystroem, Hilding Rosenberg, Ingvar Lidholm, Lars Johan Werle, Lars-Erik Larsson, Moses Pergament, Sven-David Sandström. Nu kommer den femtonde: biografin, den om Karin Rehnqvist – och den första om en kvinnlig tonsättare. Hon som var första kvinnliga student vid kompositionsprogrammet på Kungl Musikhögskolan och hon som sedermera blev den …

Songs from the north

För solister och blandad kör Texter av urinvånare på Grönland och i Alaska duration ca 14 minuter 1. Do not wait for the dawn – Vänta aldrig på gryningen 1. But when I heard of people murdered, fleeing 3. We understand so little of the majesty around us  3. The day rises – Dagen reser sig           Utan ord. Unisont. Så …