Jag lyfter mina händer

Jag lyfter mina händer

för blandad kör
Durata ca 4 min

Fritt efter en folklig koral

Jag lyfter mina händer tillägnas kördirigenten och pedagogen Bo Johansson (1943-2016).

Bosse grundade Adolf Fredriks flickkör och ledde den sedan i 38 år. Kören blev känd för sitt speciella flickkörssound och sina originella konsertprogram. Med mycket humor och stor fantasi utvecklade Bosse körsång i alla dess aspekter.

Han ledde workshops och masterclasses världen över. Han var oupphörligt nyfiken på ny musik, sökte alltid nya utmaningar. För mig var han en stor inspirationskälla.

– Karin Rehnqvist

Bosse Johanssons webbplats ›


Text av Jakob Arrhenius (1694)

Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus.
Från dem han hjälpen sänder och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren hjälp bejakar som jord och himmel gjort;
min bön han ej försakar men skyddar mig alltfort.

Han låter mina fötter ej slinta, ty han är
en väktare, ej trötter, och blir mig alltid när.
Han nådigt mig bevarar och skyddar mig från fall,
mig dag och natt försvarar — 

 

 

Tonsättarbiografi om Karin Rehnqvist

Kungl Musikaliska akademien har i en bokserie med tonsättarbiografier presenterat en rad svenska tonsättare; 14 hittills – Allan Pettersson, Anders Eliasson, Bo Linde, Bo Nilsson, Daniel Börtz, Eduard Tubin, Emil Sjögren, Gösta Nystroem, Hilding Rosenberg, Ingvar Lidholm, Lars Johan Werle, Lars-Erik Larsson, Moses Pergament, Sven-David Sandström.

Nu kommer den femtonde: biografin, den om Karin Rehnqvist – och den första om en kvinnlig tonsättare. Hon som var första kvinnliga student vid kompositionsprogrammet på Kungl Musikhögskolan och hon som sedermera blev den första kvinnliga professorn i komposition vid samma KMH.

Kompositionsforum

Biografiförfattaren Per F Broman kommer tillsammans med Karin Rehnqvist att presentera den nya biografin.

Titeln på detta samtal är är Karin Rehnqvist och den autentiska rösten: Lärdomar från ett konstnärsskap

– Jag att presentera slutsatser om Rehnqvists arbetsmetoder och estetik. Genom att diskutera mer och mindre kända verk visar jag hur komplext hennes konstnärsskap är, men också hur konsekvent det varit genom åren. Jag kommer framför allt att fokusera på arbetet med Stans kör, den dramatiska musiken och några intressanta fynd ur skissarkivet, säger Per F Broman.

Per F. Broman är professor i musikteori och biträdande dekan vid Bowling Green State University i Ohio, USA. 

Bokrelease

Torsdagen den 25 oktober kl 16 blir det officiell bokrelease på Kungl Musikaliska akademien.

På programmet står bland annat samtal mellan Karin Rehnqvist, Per F. Broman och bokens redaktör, Erik Wallrup, samt musik framförd av flöjtisten Sharon Bezaly von Bahr och saxofonisten Jörgen Pettersson.

 

 

 

Songs from the north

För solister och blandad kör

Texter av urinvånare på Grönland och i Alaska
duration ca 14 minuter

1. Do not wait for the dawn – Vänta aldrig på gryningen
1. But when I heard of people murdered, fleeing
3. We understand so little of the majesty around us 
3. The day rises – Dagen reser sig          

Utan ord. Unisont. Så börjar detta stycke. En långsamt spunnen melodi vecklar ut sig till flerstämmighet. Efterhand kommer orden till.

Det sjungs på svenska och engelska. Originalspråket är egentligen något annat. Detta är arktisk poesi, skapad av människor tillhörande ursprungsbefolkningar på Grönland och i Kanada. Med sin direkthet är dikterna oerhört inspirerande. Det handlar om livet, om vad det är att vara människa.

De två sista satserna texter är framsagda av Simigaq. Hon var boplatsen Ulugssat äldsta kvinna när forskningsresande Knut Rasmussen mötte henne i början av 1900-talet.

Hon delade med sig av sina erfarenheter från ett långt liv långt upp i norr.

Jag har nu tolkat dessa texter till musik på mitt sätt, för kör.

En kör är en människohop. Man kan sjunga med och mot varandra. Man kan stå en bit ifrån varandra eller tätt intill. Viktigast är; de som sjunger och dansar samman krigar inte.

 

Songs from the North komponerades till kammarkören Sacred and Profane och deras konstnärliga ledare Rebecca Seeman, när de firade fyrtioårsjubileum.
Uruppförande i St Mark’s Episcopal, Berkeley 11/5 2018


Texter

1. Vänta aldrig på gryningen då du längtar. 

The time is now. If you yearn, do not wait for the dawn.

                                                                              Anonymus

2. — But when I heard
of people murdered, fleeing
the ground became a precipice
and I stood atop it swaying

                          (Ulvúnuaq, Netsilik people, Pelly Bay)

3. We understand so little of the majesty around us,
even when we come to the places where one is alone with the world in silence.

4. The day rises
from its sleep
The day wakes
with the dawn
You too shall rise
you too shall wake
with the day

 

Texterna är hämtade ur boken På tungans tröskel, sammanställd och tolkad till svenska av Ann Smith. Robin Blanton har översatt från svenska till engelska.