För solister och blandad kör

Texter av urinvånare på Grönland och i Alaska
duration ca 14 minuter

1. Do not wait for the dawn – Vänta aldrig på gryningen
1. But when I heard of people murdered, fleeing
3. We understand so little of the majesty around us 
3. The day rises – Dagen reser sig          

Utan ord. Unisont. Så börjar detta stycke. En långsamt spunnen melodi vecklar ut sig till flerstämmighet. Efterhand kommer orden till.

Det sjungs på svenska och engelska. Originalspråket är egentligen något annat. Detta är arktisk poesi, skapad av människor tillhörande ursprungsbefolkningar på Grönland och i Kanada. Med sin direkthet är dikterna oerhört inspirerande. Det handlar om livet, om vad det är att vara människa.

De två sista satserna texter är framsagda av Simigaq. Hon var boplatsen Ulugssats äldsta kvinna när forskningsresande Knut Rasmussen mötte henne i början av 1900-talet.

Hon delade med sig av sina erfarenheter från ett långt liv långt upp i norr.

Jag har nu tolkat dessa texter till musik på mitt sätt, för kör.

En kör är en människohop. Man kan sjunga med och mot varandra. Man kan stå en bit ifrån varandra eller tätt intill. Viktigast är; de som sjunger och dansar samman krigar inte.

 

Songs from the North komponerades till kammarkören Sacred and Profane och deras konstnärliga ledare Rebecca Seeman, när de firade fyrtioårsjubileum.
Uruppförande i St Mark’s Episcopal, Berkeley 11/5 2018


Texter

1. Vänta aldrig på gryningen då du längtar. 

The time is now. If you yearn, do not wait for the dawn.

                                                                              Anonymus

2. — But when I heard
of people murdered, fleeing
the ground became a precipice
and I stood atop it swaying

                          (Ulvúnuaq, Netsilik people, Pelly Bay)

3. We understand so little of the majesty around us,
even when we come to the places where one is alone with the world in silence.

4. The day rises
from its sleep
The day wakes
with the dawn
You too shall rise
you too shall wake
with the day

 

Texterna är hämtade ur boken På tungans tröskel, sammanställd och tolkad till svenska av Ann Smith. Robin Blanton har översatt från svenska till engelska.

 

Previous post Hösten 2018
Next post Tonsättarbiografi om Karin Rehnqvist