Jag lyfter mina händer

för blandad kör
Durata ca 4 min

Fritt efter en folklig koral

Jag lyfter mina händer tillägnas kördirigenten och pedagogen Bo Johansson (1943-2016).

Bosse grundade Adolf Fredriks flickkör och ledde den sedan i 38 år. Kören blev känd för sitt speciella flickkörssound och sina originella konsertprogram. Med mycket humor och stor fantasi utvecklade Bosse körsång i alla dess aspekter.

Han ledde workshops och masterclasses världen över. Han var oupphörligt nyfiken på ny musik, sökte alltid nya utmaningar. För mig var han en stor inspirationskälla.

– Karin Rehnqvist

Bosse Johanssons webbplats ›


Text av Jakob Arrhenius (1694)

Jag lyfter mina händer upp till Guds berg och hus.
Från dem han hjälpen sänder och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren hjälp bejakar som jord och himmel gjort;
min bön han ej försakar men skyddar mig alltfort.

Han låter mina fötter ej slinta, ty han är
en väktare, ej trötter, och blir mig alltid när.
Han nådigt mig bevarar och skyddar mig från fall,
mig dag och natt försvarar — 

 

 

Previous post Tonsättarbiografi om Karin Rehnqvist
Next post – Det är alltid musiken som lett mig