Monthly Archive: november 2017

Musikförläggarnas hederspris till …

… Karin Rehnqvist. ”Hon är bron mellan diktarens viskningar och vallflickans lockrop …” Musikförläggarnas styrelse har beslutat att 2017 års hederspris ges till Karin för hennes betydande insatser i svenskt och internationellt musikliv. Musikförläggarnas hederspris delas årligen ut av branschorganisationen Musikförläggarna och tillfaller en eller flera musikskapare som gjort betydande insatser under lång tid i svenskt och/eller internationellt musikliv samt tjänat som extraordinär inspirationskälla. Senast …

In Orbit

IN ORBIT – en kvartett i rörelse (2017) för violin, klarinett, cello och piano Likt planeter som rör sig i sin bana, så rör sig denna musik. Den färdas genom rymder, där toner och melodier har mycket plats runt sig, tillåts klinga ut. Folkmusiken finns med som en grund i skalor, melodier och spelsätt. Pianot är en fantastisk och stor klanglåda som kan trakteras på …