Andrum

ANDRUM för två sångerskor, två slagverkare och trombonist   Andrum påbörjades vintern 1991-92 som jag tillbringade dels i Tanzania, dels på Stadsteatern i Stockholm, där