ANDRUM

för två sångerskor, två slagverkare och trombonist

 

Andrum påbörjades vintern 1991-92 som jag tillbringade dels i Tanzania, dels på Stadsteatern i Stockholm, där jag jobbade med häxorna i Shakespeares Macbeth. Upplevelsen av en andlighet som genomsyrar kulturen i Tanzania grep mig djupt. Kristendomen ställd i ljuset mot andra religioner i Afrika gav helt nya perspektiv. Jesus, häxorna, vem var farlig och hur är man farlig idag? Konsten, måste inte den vara farlig och utmanande? Någonstans i spänningsfältet mellan mystik, myt, andlighet, kristendom och vardagsbestyr funderar jag och ställer frågor om livet.

Andrum ingick i ”Hetluft”, ett samarbete med skulptören Lenny Clarhäll.

 

– Karin Rehnqvist

Texter:

”Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta,

jag var törstig och ni gav mig inget att dricka,

jag var hemlös och ni tog inte hand om mig,

jag var naken och ni gav mig inga kläder,

sjuk och i fängelse och ni besökte mig

inte.”

 

”Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig

eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse

och lämnat dig utan hjälp?”

 

”Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa mina minsta,

det har ni inte heller gjort för mig.”

 

(Matteusevangeliet 25:42-45)

 

I sina darrande händer mottog

hon med ett vrål den

nyfödda skräcken

Ty allting som lever är Heligt!

(Ur ”En sång om frihet” av William Blake, tolkad av Folke Isaksson)

 

”Paddan ropar”

”Kommer!”

(ur Macbeth av William Shakespeare; om paddor kan man också läsa i Andra Mosebok, kap. 8)

Previous post All Those Strings! Kantele & stråkkvartett
Next post Anrop – Inrop – Utrop