Till Kronoskvartetten och Ritva Koistinen

ALL THOSE STRINGS!

for string quartet and kantele

1. Night Strings
2. Cross Strings
3. Thin String – Little Song
4. Joy Strings

 

Världen består av strängar. Som små, små, vibrerande maskar, öppna eller slutna, bygger de upp vårt universum. Om detta berättar den naturvetenskapliga strängteorin.

När jag först hörde talas om strängteorin såg jag något helt annat för mitt inre. I stället för mikroskopiskt små maskar såg jag vackra, långa strängar uppspända i rymden, ja över hela universum. Det fick genast igång min fantasi. Vilken fantastisk musik strängarna måste alstra, om vi bara kunde höra den!

 

I detta stycke handlar det om 54 konkreta och ytterst synliga strängar. Kantelen har 38 och stråkinstrumenten 4 var. Strängarna är av metall och av senor. På kantelen sätts de i vibration med hjälp av fingrar, plektrum eller naglar. På stråkinstrumenten stryks oftast strängen igång med hästtaglet på en stråke. Men också här kan man knäppa med fingrarna (pizzicato) eller slå på strängen med träet på stråken. Allt detta låter förstås olika. Och var på strängen man spelar påverkar också klangen. Nära greppbrädan blir tonen lite mer dämpad och matt. Nära stallet blir klangen mer övertonsrik. Variationerna är många, många.

 

Violin, viola och cello behöver knappast någon presentation. Men kantelen, den finska cittran, kanske inte alla känner till? Det är ett uråldrigt instrument. I sin enklaste form består kantelen av fem strängar uppspända över en urgröpt trälåda. Den sortens kantele används fortfarande, men det har kommit varianter, också en elektrisk. Här används en utvecklad konsertkantele. Liksom på konsertharpan kan man stämma upp eller ner varje sträng en halv ton genom ett fiffigt system av stäm-klaffar. Kantelen är mycket klangrik. Den har lång efterklang, upp till 15 sekunder. Det innebär att musikern måste jobba aktivt med att dämpa det som inte ska klinga kvar.

 

All Those Strings! heter detta stycke och här klingar nu alla 54 synliga strängar i olika kombinationer. Och de mikroskopiskt osynliga strängarna jag talade om i början vibrerar säkert också med. De existerar enligt de senaste naturvetenskapliga teorierna i 9 dimensioner!

 

– Karin Rehnqvist

 

All Those Strings! är beställt för Kronoskvartetten och Ritva Koistinen av Stockholms Konserthus och Barbro Osher Pro Suecia Foundation.
Första framförandet i Stockholms Konserthus den 9 maj 2014.

 

 

ALLA DESSA STRÄNGAR!

för stråkkvartett och kantele

 

1. Nattsträngar

2. Motsträngs

3. Tunn sträng – liten visa

4. Glädjesträngar

 

 

 

Previous post För Kronos: All those strings!
Next post Andrum