Monthly Archive: oktober 2016

When I close my eyes, I dream of peace

För blandad kör på många språk durata ca 10 min Del 1 Just in English – 4 min Del 2 In twelve tongues – 6 min Detta styckes text är endast en mening lång, sagd av en kroatisk elvaårig pojke under Balkankriget: När jag blundar, drömmer jag om fred. Inget namn på pojken angavs där jag fann texten. Del 1 blandar texten på engelska med fonetiska ord …

Uruppförande: When I close my eyes, I dream of peace

Detta stycke är ett fredsprojekt, säger Karin Rehnqvist om sitt senaste körverk för blandad kör – When I close my eyes, I dream of peace. Del 1 av stycket sjungs på engelska med en enda mening, dvs styckets titel. Del 2 sjungs på 12 olika språk; översättningar av ”När jag blundar, drömmer jag om fred”. Körstycket på ca 10 minuter komponerades i slutet av 2015, har framförts …