When I close my eyes, I dream of peace

För blandad kör på många språk

durata ca 10 min

Del 1 Just in English – 4 min
Del 2 In twelve tongues – 6 min

Detta styckes text är endast en mening lång, sagd av en kroatisk elvaårig pojke under Balkankriget: När jag blundar, drömmer jag om fred. Inget namn på pojken angavs där jag fann texten.

Del 1 blandar texten på engelska med fonetiska ord i en slags trall.

Del 2: Kören delas i sex grupper enligt angivet och sprider sig snabbt ut i hela salen. Man sjunger på olika språk, där varje språk har sin egen melodi och tydliga karaktär. Jag har i flera fall använt skalor och rytmer som finns i motsvarande språkområde. På arabiska används en arabisk vacker skala, på swahili sjungs texten rytmiskt svängigt, den ryska melodin klingar lågt och känslosamt i manskör, den svenska melodin sjungs dansant i polskans tretakt osv

Detta stycke är ett fredsprojekt, så känn er fria att använda det varierat och på bästa sätt för er kör.

Stycket finns också i en kort version bestående av endast sats 2 med ett intro.

19 januari 2016, Karin Rehnqvist

Uruppförande: When I close my eyes, I dream of peace

Detta stycke är ett fredsprojekt, säger Karin Rehnqvist om sitt senaste körverk för blandad kör – When I close my eyes, I dream of peace. Del 1 av stycket sjungs på engelska med en enda mening, dvs styckets titel. Del 2 sjungs på 12 olika språk; översättningar av ”När jag blundar, drömmer jag om fred”.

Körstycket på ca 10 minuter komponerades i slutet av 2015, har framförts i delar under 2016, men fick sitt fullständiga framförande vid en körkonsert som gavs i samband med Föreningen Sveriges Körledares konvent i Arvika.

Den Oslo-baserade kören Schola Cantorum, under sin dirigent Tone Bianca Sparre Dahl, svarade för uruppförandet den 15 oktober 2016 i Arvika kyrka.

Av Karin Rehnqvist (1957-) uruppförde man ett storverk från 2015: When I close my eyes I dream of peace. Rehnqvist använde kreativt fristående fonem som klanglig grund för en stämning av ”pax hominibus” och lät språket födas ur denna uråldriga önskedröm, lika gammal som kriget. Arketypiska klanger, insamlade ekon av Stintornas rop i fjällen kom allt närmre under musikens gång.

Körens rörelse i rummet fördjupade musiken som ett naturfenomen och en kyrka i sig själv, för att landa i högst levande lockrop, nu bemängda med drömmens längtande undertoner: Fred! En fantastisk musik!

– Sverker Magnusson, Arvika Nyheter/Nya Wermlands-Tidningen, 2016-10-16

Här finns Karins verkkommentar