Detta stycke är ett fredsprojekt, säger Karin Rehnqvist om sitt senaste körverk för blandad kör – When I close my eyes, I dream of peace. Del 1 av stycket sjungs på engelska med en enda mening, dvs styckets titel. Del 2 sjungs på 12 olika språk; översättningar av ”När jag blundar, drömmer jag om fred”.

Körstycket på ca 10 minuter komponerades i slutet av 2015, har framförts i delar under 2016, men fick sitt fullständiga framförande vid en körkonsert som gavs i samband med Föreningen Sveriges Körledares konvent i Arvika.

Den Oslo-baserade kören Schola Cantorum, under sin dirigent Tone Bianca Sparre Dahl, svarade för uruppförandet den 15 oktober 2016 i Arvika kyrka.

Av Karin Rehnqvist (1957-) uruppförde man ett storverk från 2015: When I close my eyes I dream of peace. Rehnqvist använde kreativt fristående fonem som klanglig grund för en stämning av ”pax hominibus” och lät språket födas ur denna uråldriga önskedröm, lika gammal som kriget. Arketypiska klanger, insamlade ekon av Stintornas rop i fjällen kom allt närmre under musikens gång.

Körens rörelse i rummet fördjupade musiken som ett naturfenomen och en kyrka i sig själv, för att landa i högst levande lockrop, nu bemängda med drömmens längtande undertoner: Fred! En fantastisk musik!

– Sverker Magnusson, Arvika Nyheter/Nya Wermlands-Tidningen, 2016-10-16

Här finns Karins verkkommentar

 

 

 

Previous post Nytt: In Orbit – kvartett i rörelse
Next post When I close my eyes, I dream of peace