WINGS

för soloflöjt

durata ca 10 min

 

Wings består av tre satser, de första två spelas på flauto grande, den sista på altflöjt. Artikulationen och det rytmiska spelar här en stor roll.

I första satsen, med satsbeteckningen energico finns bland ”vingslagen” en slags känsla av att pulsen plötsligt rycker till och blir snabbare något eller några taktslag, för att sedan snabbt återgå till det ursprungliga. Andra satsen är en quasi waltz, där valsens tre taktslag har olika längd. Den sista satsen har satsbetckningen tranquillo.

När kvartstoner förekommer, är det inte bara för att förändra intonation, utan lika mycket för att förändra klang.

Stycket komponerades till Warszawahösten 1998, och uruppfördes där av den finske flöjtisten Mikael Helasvuo.

Previous post Quem chama? Vem ropar?
Next post Vishetens lov