För blandad kör på många språk

durata ca 10 min

Del 1 Just in English – 4 min
Del 2 In twelve tongues – 6 min

Detta styckes text är endast en mening lång, sagd av en kroatisk elvaårig pojke under Balkankriget: När jag blundar, drömmer jag om fred. Inget namn på pojken angavs där jag fann texten.

Del 1 blandar texten på engelska med fonetiska ord i en slags trall.

Del 2: Kören delas i sex grupper enligt angivet och sprider sig snabbt ut i hela salen. Man sjunger på olika språk, där varje språk har sin egen melodi och tydliga karaktär. Jag har i flera fall använt skalor och rytmer som finns i motsvarande språkområde. På arabiska används en arabisk vacker skala, på swahili sjungs texten rytmiskt svängigt, den ryska melodin klingar lågt och känslosamt i manskör, den svenska melodin sjungs dansant i polskans tretakt osv

Detta stycke är ett fredsprojekt, så känn er fria att använda det varierat och på bästa sätt för er kör.

Stycket finns också i en kort version bestående av endast sats 2 med ett intro.

19 januari 2016, Karin Rehnqvist

Previous post Uruppförande: When I close my eyes, I dream of peace
Next post Uruppförande i Berlin: Nio nätter