TEILE DICH NACHT

 

I den traditionella svenska musiken finns en vokalteknik som kan höras över flera kilometer. Den användes förr av kvinnor för att kalla på kor, får och getter, skrämma rovdjur som varg och björn, eller helt enkelt kommunicera över stora avstånd. Ofta var det en ung flicka som på sommaren var ensam i en stuga, ”fäbod”, uppe i bergen för att ta hand om och valla djuren. Då var det livsviktigt att kunna låta.

Sättet att sjunga kallas kulning och ger en stark, rak ton utan vibrato i högt läge. Tekniken har alltid fascinerat mig, och min första idé till det som blivit ”Teile dich Nacht” var att undersöka hur denna klang kan blanda sig med kör. Jag ville skapa ett både känslomässigt och volymmässigt starkt stycke. Jag ville komponera med Lena Willemark som solist. Hon är i grunden folksångerska, men har ett på alla sätt oerhört register. Hennes fantastiska sångkonst tillsammans med SWR Vokalensembles skicklighet gav stor inspiration och utmaning.

 

Början på kompositionsarbete blev dock i en helt annan nyans än jag trott. I sökandet efter texter, där ordens klang och ljudfärg är lika viktiga som innehållet, fann jag en dikt av Nelly Sachs. Jag blev drabbad. Här fanns den laddning och djärvhet jag sökte, här fanns ett otroligt vackert och säreget språk:

 

Teile dich Nacht
deine beiden Flügel angestrahlt
zittern vor Entsetzen
denn ich will gehn
und bringe dir den blutigen
Abend zurück

 

I stället för kulning och stark sång krävde denna dikt en oerhört svag dynamik, andlöshet.

Jag komponerade och förstod att detta är sista satsen i verket (slutsatsen), inte början. Kören med sina språngvisa cluster, solisten med blåsig, naken röst. Uttrycket från det svagaste, svaga till det starkaste starka, från en slags lågmäld vaggvisa och bön till högstämd klagosång och tillbaka.

 

Idén om kulning och kör fick istället ge röst år stjärnorna i den längre dikten Chor der Sterne;

 

Wir Sterne, wir Sterne
Wir wandernder, glänzender, singender Staub
Unsere Schwester die Erde ist die ”Blinde” geworden

 

Så fick stjärnorna och natten bli det språkliga temat för stycket, och jag sökte och fann ytterliga texter om natten i Nelly Sachs dramatik;

Die Nacht/ Ich suche die Nacht —

Nacht warum donnerst du —

 

Inte bara Nelly Sachs poesi, utan också hennes öde drabbade mig. Hon växte upp i Berlin av tysk-judisk härkomst. Efter ett förhör hos Gestapo blev hon stum och kunde under fyrtio dagar inte tala. Ur denna stumhet växte hennes röst fram.

Hon lyckades genom kontakter ta sig till Sverige 1940 där hon sedan stannade. Hon debuterade vid 55 års ålder. 1966 fick hon Nobelpriset.

Hennes poesi är koncentrerad och djärv med branta stup och språkliga nydaningar. Det har jag försökt fånga.

Stumheten, har jag förstått nu när stycket är färdigt, finns gestaltat i blickstilla pauser efter tre korta, avbrutna satser. Det har gjort, att formspråket i detta verk blev lite annorlunda och för mig nytt.

Nelly Sachs svenska sida representeras av att några strofer sjungs av solisten på svenska. Denna svensk-tyskhet kändes helt naturlig, eftersom den också finns i mig, med en svensk pappa och en tysk mamma.

 

Kulningstekniken var en av utgångspunkterna till detta stycke, och folkmusik, framför allt då den äldre svenska, har alltid varit en stor inspirationskälla för mig. Därifrån lånar jag tekniker och principer: De modala skalorna med sina kvartstoner. Att inte egalisera, utan låta rösten klinga olika i olika register; mycket bröströst i det lägre, huvudklang eller kulning i det höga. Att använda mycket öppna strängar i stråkmusik. Att se positivt på lite ”skit”, som att stråkvändningar hörs och därmed blir till puls. Kärvheten.

 

Uttryck, klang, artikulation är viktiga beståndsdelar i mitt musikaliska tänkande. Min vilja är också att hitta en slags ursprunglighet. Inte så mycket att sträva efter det nya, utan det sanna. Det som är själva människan, om vi bortser från olika tiders utanpårekvisitera; kläder, smink, apparater.

Genom att tider och världen förändras måste dock varje tid finna sina uttryck, därför måste också musiken förändras. För att själv kunna förändra. Det tror jag på. Idéers makt.

 

Teile dich Nacht är tillägnat Lena Willemark och SWR Vokalensemble för Donaueschingens Musiktage 2002

 

Nacka 24/7 2002
Karin Rehnqvist

–––

Texterna i sin helhet som det sjungs.

1. Die Tür der Nacht

2. Ich suche die Nacht

solo, movt 2 and 4

 

Die Nacht

Ich suche die Nacht

Wo ist die Tür der Nacht

die wacklige Tür –

Öffne sie mir

Suche suche die Nacht!

 

 

3. Chor der Sterne

 

Wir Sterne, wir Sterne

Wir wandernder, glänzender, singender Staub –

Unsere Schwester die Erde ist die ”Blinde” geworden

Unter den Leuchtbildern des Himmels –

Ein Schrei ist sie geworden

Unter den Singenden –

Sie, die Sehnsuchtsvollste

Die im Staube begann ihr Werk: Engel zu bilden –

Sie, die die Seligkeit in ihrem Geheimnis trägt

Wie goldführendes Gewässer –

Ausgeschüttet in die Nacht liegt sie

Wie Wein auf den Gassen –

Des Bösen gelbe Schwefellichter hüpfen auf ihrem Leib.

 

O Erde, Erde

Stern aller Sterne

——

Erde, Erde bist du eine Blinde geworden

Vor den Schwesternaugen der Plejaden

Oder der Waage prüfendem Blick?

——

Erde, o Erde

Stern aller Sterne

Einmal wird ein Sternbild Spiegel heißen.

Dann o Blinde wirst du wieder sehn!

 

 

4. Ich suche die Nacht

 

5 Das Ewigheitzeichen

 

Nacht warum donnerst du

Wir wollen doch schlafen

 

Siehe das Ewigheitszeichen auf der Wand

Siehe die beiden Nullen aneinandergekettet

Siehe sie schlagen die Augen auf

und es fliesst die Nacht

—-

 

 

6.Teile dich Nacht

 

Teile dich Nacht

deine beiden Flügel angestrahlt

zittern vor Entsetzen

denn ich will gehn

und bringe dir den blutigen

Abend zurück

 

 

Whispered text movt 5 (not recognizable to the audience)

So wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit (from liturgi)

 

Wachstum wächst dunkler als Nacht

Brot schmeckt ferner als Himmel

und Himmel blitzt voller Wahrsagerei

 

Und einer ist blind

und einer ist lahm

und einer springt in der Nacht in den Bottich

 

Solch ein Krach in der Nacht

Solche Lauferei und ein Wasserfleck an der Decke

 

By Nelly Sachs from various books and dramas.

 

1. Nattens dörr

2. Jag söker natten

 

 

Natten

Jag söker natten

Var är nattens dörr

den rankiga dörren –

Öppna för mig

Jag söker, söker natten

 

 

3. Stjärnornas kör

 

Vi stjärnor, vi stjärnor

Vi vandrande, strålande sjungande stoft –

Vår syster jorden har blivit den blinda

Bland himmelens strålbilder –

Ett skri har hon blivit

Bland de sjungande –

Hon, rikast på längtan

Av dem som började i stoftet sitt verk: att skapa änglar –

Hon, som i hemlighet bär saligheten

Som ett guldhaltigt vattenflöde –

Utslagen i natten ligger hon

Som vin i gränderna –

Ondskans gula svavelljus hoppar på hennes kropp.

 

Ack jord, ,jord

Stjärnornas stjärna

——-

Jord, jord, blev du bländad

Av Plejadernas systerögon

Eller av Vågens prövande blick?

Jord, ack jord

Stjärnornas stjärna

En gång skall din stjärnbild heta Spegel

Då, du blinda, skall du åter se!

 

4. Jag söker natten.

 

5. Evighetstecknet

 

Natt varför dånar du

Vi vill ju sova

 

Se evighetstecknet på väggen

Se de båda nollorna hopkedjade

Se de slår upp sina ögon

och natten flyter –

—-

6. Dela dig natt

 

Dela dig natt

dina bägge vingar bestrålade

darrar av skräck

ty jag ska gå

och hämta dig den blodiga

kvällen tillbaka

 

 

Viskade texter i sats 5 (ej uttydbara för publiken)

Såsom det var av begynnelsen nu är och ska vara (från liturgin)

 

Växande växer mörkare än natten

Bröd smakar avlägsnare än himmel

Och himmel blixtrar av idel profetior

 

Och en är blind

och en är lam

och en hopppar på natten i karet

 

Vilken skräll i natt.

Ett sådant springande och en vattenfläck i taket.

 

Av Nelly Sachs, ur skilda böcker och dramer
Övers: Jag söker natten, Vilken skräll i natt,

Evighetstecknet; Margareta Holmqvist

Dela dig natt; Birgitta Trotzig

Stjärnornas kör, Växande växer…; Rolf Moberg

Och en är blind; Karin Rehnqvist
 

© Nelly Sachs texter på tyska; Verlag Suhrkamp

 

 

Previous post Tenebrae
Next post Tiger touch