SOLSÅNGEN

för solosång, recitation och orkester

Komponerat till invigningen av Västernorrlands nya länsmuseum, Härnösand,
tillägnat Lena Willemark och Nordiska Kammarorkestern Sundsvall
1. Solen såg jag
2. Jola, sola, ros och ranka
3. Så går en dag
– Människan och hennes uppfattning om tid är intressant. Säkert har vi idag ett mycket mer komplicerat förbållande till tiden än de flesta generationer tidigare – ’Tiden räcker ju inte till”. Invigningen av ett nytt museum, som sträcker sig från forntiden till idag ocb där avdelningen ”modern tid” räknas från 1700-talet, förskiuter tidsperspektivetpå ett hälsosamt sätt!

 

Musik är för mig koncentrerad tid. Ett koncentrat av tankar, känslor ock stämningar under den tid den skrevs ocb ofta längre tillbaka. Musik existerar i tiden. Tiden räknas i tempo. Utan tid – ingen musik.

 

Jag började väva samman ett stycke utifrån ”Solsången ”, ett isländskt kväde från 1200-talets brytningstid mellan hedendom och kristendom, ocb ”De blomster som i marken bor” ur vår nya psalmbok. Då trodde jag att stycket skulle handla om vår tro ock otro, vad vi människor trott respektive inte trott på i gången tid. Men alltmer kom stycket att handla om Solen, för oss nordbor så central. Den styr våra liv, våra kroppar och sinnen, vår längtan, och har därigenom tillbetts ock besjungits i alla tider.

 

SOLEN, LJUSET, OCH AVSAKNADENAV LJUS – MÖRKRET

Ljuset uppstår ur mörkret, både konkret ock symboliskt, de är beroende av varandra. Ljus och mörker i musiken är inte svårt att översätta till höga och låga klanger och finns alltid med som bärande element i mina kompositioner

Solsången är i tre satser.

I den första satsen blandas olika poetiska texter från 1200-talet till idag med vetenskapliga texter om solen.

I den andra används en lekfull ”ramsa”, modern och uråldrig på en gång, av Emil Hagström från Ådalen. ’jola, sol, ros och ranka …….’

I den tredje satsen återfinns en äldre psalmtext ’Så går en dag änfrån vår tid’. Här rör sig musiken i ett oerbört långsamt tempo.

Tiden igen – den fascinerar mig.

Karin Rehnqvist, 1994

Texten i sin helhet

Sats 1:
Solen såg jag

Sång: Solen såg jag/ där hon skalv på havet,/ jag var rädd och rådlös;/ i mitt bröst/ var hjärtat sönderslitet.

 

Recitation (viskas): Solvinden är en ström av elektriskt laddade partiklar, som kastas ut från solens yttre atmosfär, koronan, med hastigheter på upp till 4-500 kilometer per sekund. Den består huvudsakligen av elementarpartiklar som protoner, elektroner och alfapartiklar.

Höghastighetsströmmar emanerar, och våldsamma erruptioner på solen sänder iväg dessa höghastighetspartiklar genom den långsamma solvinden.

 

Sång: De blomster som i marken bor/ kan aldrig själen glömma/ hur skönt att djupt bland gläntors flor/ se solens fingrar sömma/ en vacker klädnad/ till den säng/ som vi ger namnet sommarens äng/ och som med solens gyllne tråd/ hopsömmas våd för våd.

 

Recitation (viskas): Flares är de mest våldsamma av fenomenen på solen. Energin som lagrats i de böjda och snodda magnetfälten under stora solfläckar kan plötsligt, och av hittills okänd anledning, frigöras explosivt. Atomer och joner slungas ut, och kraftiga chockvågor utbreder sig i solytan och i atmosfären. Dessutom utsänds elektromagnetisk strålning av allavåglängder från gammastrålning till radiostrålning. En flare når sin högsta ljusstyrka endast några minuter efter explosionen.

 

Sång: Solen såg jag,/ så hon strålade../ mäktig hon tycktes../ mäktig som aldrig förr.

 

Recitation: Varken månen, solen eller stjärnorna / gav mig ljus/ Det var mörkret som gav/ Och kärlekens ljus i mig/ genom vars kropp dess strålar går.

 

Recitation: Män såg jag där/ som mist sitt mod/ och inga vägar visste;/ så slutar den/ som bländats/ av denna världens dårskap/ Män såg jag där/ som från många/ rövat gods och liv;/ flockvis drog de bort,/ bar på bördor av bly/ Män såg jag där/ som i övermod/ skattat sig själva för högt;/ förunderliga flammor/ av eld fladdrade / kring deras kläder/ Män såg jag där/ som mot andra med lögner farit/ Män såg jag där/ som med avund mätt/ allt vad andra ägde/ Män såg jag där/ som på många sätt/ Män såg jag där/ som från många rövat!

Män såg jag där/ som med mat/ kommit mödrar till hjälp;/ de vilade mjukt/ på bäddar/ av himmelskt ljus

 

Sång: Solen såg jag,/ den sanna dagstjärnan,/ sänkas i dånande djup

 

Recitation (viskas): De vackraste fenomenen på solen är protuberanserna. Dessa är moln, tuber eller tungor av gas. När man ser dem vid solranden, ger de ett intryck av eldsflammor……

 

Sång: Solen såg jag,,/ så hon strålade,/ allt mindre tycktes jag veta…..

 

Sats 2:
Jola, sola, ros och ranka

Sång Jola sola — jola, sola, ros och ranka — jola, sola, ros och ranka,

Recitation Jola, sola, ros och ranka,/ ros och ranka, fram och bak./ Häkta, hyska, kjolen hanka./ Jola, jola, sola tak.

Sång: Vinda, blinda, bliv och blomma,/ bliv och blomma, fram och bak.

Recitation : Jola, sola, ros och ranka,/ ros och ranka, fram och bak./ Häkta, hyska, kjolen hanka./ Jola, jola, sola tak.

Sång: Hulka ögonvakor tomma./ Sänga jola, jola tak./ Nog kan en väl leka/ och leka sig långt bort i/ Undrom. Jola, sola, ros och ranka……

Recitation : SLÄCK SOLEN!

Musiker: Släck solen

Recitation: Släck solen, jag vill mörkna/ morellsvart vill jag/ vila ut i natten/ dröja där bland skuggorna/ och låta natten tätna……..

 

Sats 3:
Så går en dag

Sång: Så går en dag än från vår tid/ och kommer icke mer,/ och än en natt med Herrens frid/ till jorden sänkes ner/ Men du förbliver den du var,/ o Herre, full av nåd/ och våra nätter, våra dar/ du tecknat i ditt råd.

 

 

Texter av:

1. – Solen såg jag…
– Män såg jag där…
från Solsången (Solarljod,), 1200-tals isländskt kväde, till svenska av Gunnar D Hansson

– Solvinden är en ström…
– Flares är de mest våldsamma…
– De vackraste av fenomenen på solen är protuberanserna…
Populärvetenskapliga texter om solen ur ”Solsystemet” av I Nicholson and P Moore, översatt till svenska av Malcolm Fridlund

– De blomster som i marken bor…
Ur svenska psalmboken, Harry Martinsson

– Varken månen, solen eller stjärnorna…
Ur Sagan om Fatumeh av Gunnar Ekelöf
2. – Jola, sola, ros och ranka…
Emil Hagström

– Släck solen, jag vill mörkna….
Sandro Key-Åberg

3. – Så går en dag…..
ur svenska psalmboken C F Neander, J O Wallin

 

Previous post Skrin
Next post Strömmar