SÅNGER MELLAN LJUS OCH MÖRKER

Lávlagat gaskal čuovgga ja seavdnjadasa 

för sopran, två recitatörer, altsaxofon, klarinett och piano
Durata: 16 min

Texter av Gunnar Ekelöf, Sandro-Key Åberg och Karin Rehnqvist

Översättning till samiska av Mirja Päiviö 

Stycket sjungs på svenska och reciteras på samiska

Satser

  1. Varken månen, solen eller stjärnorna |  Ii mánnu, iige beaivváš dahje násttit (4 min)
  2. Månen svävar tyst i natten | Mánnu jorrá jaskadit ijás (5 min)
  3. Där mörkret var är du | Doppe gos seavdnjat lei, leat don (7 min)

Jag fick frågan: Vad definierar Norr? Vad är Nordiskhet?

Jag svarade spontant; Ljuset, Mörkret och Kärleken. Det är Norr för mig.

Här uppe lever vi sommar och vinter i koncentrerat ljus eller mörker. Vår och höst är vi på väg, och vi är mycket medvetna om var vi befinner oss i årets ljus-mörkerskala. Snart blir det ljusare, säger vi uppmuntrande till varandra när det är som mörkast i december. Nu vänder det snart. På sommaren njuter vi av de ljusa kvällarna, de ljusa nätterna, men vet att det snart mörknar igen.

Uppväxt i södra Sverige, har jag under hela mitt vuxenliv intresserat mig för norr. Vi hade stuga i Ångermanland under tjugo år, det gav nya perspektiv. Varje sommar fjällvandrar jag, och 1999 fick jag följa med en forskningsexpedition till kanadensiska Arktis. En månad bodde jag på en isbrytare.* Där fick jag vänja mig att se på världskartan circumpolärt, med

Nordpolen i mitten.

Så Ljuset, Mörkret och Kärleken, vad mer är Norr?

Jo, långt upp i norr är flerspråkigheten tydlig. Här möts flera länder och kulturer. Vid en punkt, Treriksröset, möts Sverige, Norge och Finland. Sapmi, samernas traditionella bosättningsområde breder ut sig över hela den norra delen av Nordkalotten, från Norge i väst, till den ryska Kolahalvön i öst. Här talas samiska, men också kvenska och mienkälli.

Så växte ett stycke för ARcTic ensemble fram, med dikter av svenska poeter, sjungna på svenska, men översatta och reciterade på samiska. Om ljuset, mörkret och kärleken. 

Karin Rehnqvist, 3 februari 2022

* Stycket Arktis Arktis! handlar om denna expedition.


Komponerat för ARcTIC Ensemble and Berit Norbakken

Commissioned by the ensemble as part of Art VAPO – True North, artistic research at The Arctic University of Norway (UiT), the Music Conservatory

Uruppförande 18 feb 2022 Tromsø domkyrka, dirigerat av Bjørk-Guinevere Kinsella Eide

Om Art VAPO – True North


Texter

1. Varken månen, solen eller stjärnorna  

Varken månen, solen eller stjärnorna   

gav mig ljus 

Det var mörkret som gav 

Och kärlekens ljus i mig 

genom vars kropp dess strålar går 

– Gunnar Ekelöf

2. Månen svävar tyst i natten 

Månen svävar tyst i natten, 

himlen skimrar stjärnklar, 

skimrar över berg och vatten,

skimrar över dig och mig.

– Karin Rehnqvist

3. Där mörkret var är du 

Där mörkret var är du 

och du bär ljuset över dina skuldror, 

där sorgen var är du 

och glädjen lyser gul 

som maskrosen vid dina hälar, 

där döden var är du 

och det är livet,  

ja, det oerhörda livet 

som jag dricker ur dina händers kupa. 

– Sandro Key-Åberg


På samiska, översatt av Mirja Päiviö

1. Ii mánnu, iige beaivváš dahje násttit 

Ii mánnu, iige beaivváš dahje násttit 

adde munnje čuovgga

Lei seavdnjadat mii attii

Ja ráhkisvuođa čuovga mu siste 

manai  min rupmaša čađa suotnjariin 

2. Mánnu jorrá jaskadit ijás

Mánnu jorrá jaskadit ijás, 

nástealbmi šearrádit báita, 

báitá bajábeal eatnamiid ja čáziid, 

báita munno bajábeal.

3. Doppe gos seavdnjat lei, leat don 

Doppe gos seavdnjat lei, leat don 

doppe don guottát čuovgga olggiid alde, 

doppe gos moraš lei, leat don 

ja illučuovga čuovggada  fiskadin 

dego uvlorássi du šušmmiid  bálddas,

doppe gos jápmin lei, leat don 

ja dat lea eallin 

juo, dat jáhkkemeahttuma  eallin 

maid jugan du gieđain.


Föregående inlägg Här kan du lyssna till Silent Earth
Nästa inlägg Samiska texter i Sånger mellan ljus och mörker