Två stora körverk framförs torsdagen den 2 november 2023 i Helsingborgs konserthus: en välkänd svensk, nutida tonsättare i konsertprogramkoppling med det sena 1700-talets mest lysande tonsättare – Karin Rehnqvist, respektive Wolfgang Amadeus Mozart.

Här kommer att framföras Karin Rehnqvists Silent Earth tillsammans med W A Mozarts Requiem.

Det blir andra gången det mäktiga klimatoratoriet Silent Earth framförs här i landet (efter Sverigepremiären i Berwaldhallen augusti 2022; urpremiären var i Concertgebouw, Amsterdam, januari 2022). Till Kerstin Perskis texter hörs mänskligheten ropa till den förstörda Jorden: ”Rädda dig från oss! Rädda dig från oss själva!”.

Och som man konstaterar i Helsingborg: steget är inte långt till Mozarts ”Herre, förbarma dig” eller den vildsinta ”Dies Irae”-satsen.

Det blir full uppställning på Helsingborgs konserthusscen denna afton: Helsingborgs Konserthuskör (en av de få kvarvarande i Sverige) tillsammans med solisterna Karolina Bengtsson, sopran, Emma Sventelius, mezzosopran, Martin Hultkvist, tenor, och Luthando Qave, bas, samt Helsingborgs Symfoniorkester. Allt dirigerat av Peter Szilvay från Norge.


Karin Rehnqvist (f. 1957): Silent Earth för blandad kör och symfoniorkester, med texter av Kerstin Perski. Komponerat 2020.

Wolfgang Amadeus Mozart (1750–1791): Requiem, K. 626. Komponerat 1791, kompletterat av  Franz Xaver Süßmayr.


Previous post Blodhov
Next post 55 min Karin Rehnqvist auf Deutsch