PUKSÅNGER – LOCKROP

för två sångerskor och slagverk

 

Texter:

1. Det for två vita duvor allt upp till himlens höjd,

och när dem kom tillbaka så var dem vänd till tre.

(Svensk traditionell)

 

jag börjar i vattnets djup, sägs det

jag börjar där det ursprungliga

träder fram, sägs det –

 

vad som är av värde är ceremonin,

sägs det,

vad som är av värde är guld,

sägs det,

jag skådar in i

tingens innersta

och undersöker, sägs det, fotens

spår,

jag är stigen av sav och dagg,

sägs det,

på detta sätt lärs det ut åt våra barn,

sägs det,

på detta sätt lärs det ut åt vårt folk,

sägs det, det är hälsa och liv, sägs det,

vi vill inte… bryta vårt förbund, sägs det,

inte bryta våra rötter med sav och dagg, sägs det,

våra rötter av grönska och klarhet.

(Maria Sabina, mexikansk schamansk skald, tolkad av Artur Lundkvist)

 

2. Tchi olwåt… o s v (Text utan semantisk innebörd, av tonsättaren)

 

Finska ordspråk om kvinnan Sjungs på finska:

Kvinnan har långt hår och kort sinne

Kvinnans skratt och hönans sång bådar inte gott

Kvinnan först om så i snödrivan eller på svag is

 

Om kvinnan spenderar ved, så går det också åt grötmjöl

Kvinnans vrede är som i varma filtar

Kvinnan är aldrig s å ful som när hon stoppar strumpor

När kvinnan visslar, skrattar djävulen

 

3. Det växte upp en lilja i gröndalen,

liksom en blomstertärna de upprann,

jag stannade och säg på denna tärnan,

till dess att tårarna på mina kinder ränn.

 

Lilla vännen har mig övergivit,

därför att jag så fattiger är,

därför så har han sökt sig nu en annan,

som rikare och bättre är än jag.

 

Men Lasarus han var väl alltför fattig,

därför så fick han lida här stort tvång,

därför så fick han ståtelig begravning,

och änglarna i himmelen dem sjöng. (Svensk traditionell)

 

Det evigt kvinnligt suckade! Det hördes över hela jorden.

(William Blake, ur En sång om frihet”, tolkad till svenska av Folke Isaksson)

 

Komponerat för Lena Willemark, Susanne Rosenberg och Helena Gabrielsson till Falun folkmusikfestival 1989

Previous post Psalm ur natten
Next post Raven chant