Redan 1989 skrev Karin Rehnqvist verket Puksånger – lockrop, för två röster och pukor. Stycket innehåller traditionella svenska folkvisetexter, dikter av William Blake och Maria Sabina.

1994 spelades det in med sångerskorna Lena Willemark och Susanne Rosenberg och Helena Gabrielsson, slagverk.

24 år senare dyker ett avsnitt ur Puksånger – lockrop upp på nytt, den andra satsen som av tonsättaren har fått den fonetiska titeln Sji olwått. Det är en version för kör, som framfördes av Radiokören under ledning av Fredrik Malmberg i en konsert i Berwaldhallen, Stockholm, den 1 december 2018.

Här är originalversionen för två sopraner och pukor


Nya versionen för blandad kör

Sji olwått

Det växte upp en lilja i gröndalen,
liksom en blomstertärna de upprann.
jag stannade och såg på denna tärnan,
till dess tårarna på mina kinder rann.
Lilla vännen har mig övergivit,
därför att jag så fattiger är,
därför så har han sökt sig nu en annan,
som rikare och bättre är än jag.
Men Lasarus han var väl alltför fattig,
därför så fick han lida h!ir stort tvång,
därlör sä fick han ståtelig begravning,
och änglarna i himmelen dem sjöng.

Previous post #4 på OPUS-listan
Next post Våren 2019