LJUS AV LJUS – KLART, SKIMRANDE
för barnkör och kammarorkester

Barnröster och orkester- vilken spännande kombination!  Den borde kunna ge upphov till en härligt ljus och intensiv klang.  Så var min första tanke.
Men också karaktärsmässigt ville jag göra något ljust och hoppfullt, en slags lovsång. En lovsång till det vidunderliga i tillvaron, till livet, till naturen.

Musikaliskt sett finns i verket inspiration av äldre svensk folkmusik; i tonmaterial, melodik, ornamentering, och även rösttekniskt, med bruk av olika slags röst, t ex tydlig bröströstsklang och en slags ropsång, kallad ”kulning”. Barnrösten har också i sig mycket speciella kvaliteter vad gäller uttryck och klang, som inte kan jämföras med något annat.

Poesin till Ljus av ljus – klart, skimrande är hämtad ur den svenska psalmboken. Några av våra största poeter har genom tiderna deltagit i skapandet av psalmtexter, med en osviklig känsla för vad som språkljudsmässigt passar att sjungas, och med en stor enkelhet och skönhet. Som ung sjöng jag i Nybro kyrkas alla körer och några av psalmtexterna dyker ibland upp i mitt huvud och kräver att få ny musikdräkt.

Ljus av ljus – klart, skimrande är ett självständigt stycke hämtat ur det längre Ljus av ljus.

Karin Rehnqvist

Texter:

Vänligt över jorden glänser
strålen av ett himmelskt hopp.
Stilla inom tidens gränser
evighetens sol går opp,
ack, så stilla att mitt öga
hennes sken fördraga må
och Guds dolda råd förstå
                     (J-O Wallin, 1818)

I öster stiger solen opp
och sprider guld på sky.
Hon stiger över bergets topp,
bestrålar stad och by.

Hon kommer från den fagra kust,
där paradiset låg.
Hon ger de gamla liv och lust
och fröjdar barnens håg.
                                      (B S Ingeman, 1837)

Previous post I THOUGHT THE SEA WOULD SING TO ME
Next post THE DREAM (DRÖMMEN)

One thought on “LJUS AV LJUS – KLART, SKIMRANDE

Comments are closed.