På svenska

Böcker:

Göran Bergendal; ”Karin Rehnqvist.” 33 Nya Svenska Komponister, Kungliga Musikaliska Akademiens Skriftserie, 2001

Lotta Höjer; ”Karin Rehnqvist, tonsättare” Kvinnors musik, Utbildningsradion, Rikskonserter, 1989

 

Artiklar i urval

Kay Isacson; ”Jag tycker om lite skit i musiken”, Folkmusik & dans 3/2003

Ingela Hofsten; ”En svensk Bartok”, Lira 3/2002

”Musik som tvinga djuren att lyssna”, Expressens pris Spelmannen, Expressen 12/1 1997

Cecilia Aare; ”Karin Rehnqvists musik – ett organiskt växande”
Tonfallet 1/91

Ulla-Britt Edberg: ”Hennes musik utmanar”, Svenska Dagbladet 4/4-90

Mikael Strömberg; ”Jag är inte rädd, jag är stark!”,
Aftonbladet 4/4-90

Lena von Bornsdorff: ”I folkmusiken finns kraften”
Hufvudstadsbladet 1990

Ingeborg Frank: ”Att vara ett stort öra”
Ballade 2/90

Gunilla Petersén: ”Visst komponerar vi annorlunda!”
Musiklivet Vår sång 2/87

Sven Kristersson; ”Nutida musik i folklig tradition, Karin Rehnqvist porträtteras i en intervju” Nutida Musik 4 87/88

 

Musikvetenskapliga uppsatser, rapporter

Selma Pettersson: Perception och skapande av samtida konstmusik – likheter och skillnader hos nutida tonsättare i Sverige.
Göteborgs universitet, musikvetenskapliga institutionen

”Den könade rösten – röstanvändningen i Karin Rehnqvists verk
Puksånger – lockrop”
Maj Grip, Avhandling pro gradu, Musikvetenskapen Åbo Akademi, 2005

Ingrid Johansson; Triumf att finnas till! Att komponera för kör idag

Karin Rehnqvists och Thomas Jennefelts tonsättningar av Edith Södergrans dikt, 2003
Musikvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Eva-Kristina Olsson; Sötskolan, Analys av en barnopera
Växjö universitet, Institutionen för humaniora, 2000

Anneli Wirdenäs; ”Att dom sjunger är det sämsta med opera”
Rapport om en opera för mellanstadiet, Centrum för kulturforskning. Växjö universitet, 2000

 

Texter av Karin Rehnqvist

”Unga människor, ny musik” Handledning i komposition av Karin Rehnqvist, Rikskonserter

”Fem frågor om kvalitet”, Artes nr 1/2001

”Beethoven, de andra grabbarna och jag”, Makt att tolka verkligheten,

Forskningsrådsnämnden rapport 92:5

”Det stora vilda”, om min resa i Arktis, Polarforskningssekretariatets årsbok 1999

”Putsa fönstren och titta ut”, Nutida musik 198?

 

 

På engelska

Elisabet Viktoria Varga: Contemporary Flute Music by Swedish Women Composers. University of Illinois at Urbana-Champaign 2007

Tony Lundman; ”Shivering Beauty”, Nordic sounds 2003, nr 3

Per F Broman; ”New Music of Sweden” in New Music of the Nordic Countries. Editor John White. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2002: 445-588.

Margaret Meyers; ”Karin Rehnqvist and her reception”

Composing today, Frau Musica (nova) 2000

Rebecca Seeman: Feminist Musical

Aesthetic in the Choral Music of Karin Rehnqvist 1983 – 2000

Doctor of Musical Arts Thesis for the University of Iowa

Jim Potts; From Kulning to Pibroach and Back: Reconnectiong the North
Interview with Karin Rehnqvist and Sally Bemish, British council
Sweden Agenda 2002-2003

Cynthia Green Libby. ”Report from Sweden: The Music of Karin Rehnqvist.” Women of Note Quarterly, Vol. 7, 1999

Lundman, Tony. ”Rehnqvist: Art Music and Folk Music Combined.”
Nordic Sounds, 1999, No. 1
New Music World Magazine nr 9 1999

Per F Broman; CD booklet Sun Song BIS 996

Erik Wallrup: ”Listening, Dismissing, Welcoming”
What kind of music is this? About Puksånger – Lockrop
In the Plural, World Music Days Copenhagen 1996
University of Copenhagen 1997

Bengt Hambraeus; The Sound of ”Kulning” in Womans Land
Aspects of Twentieth Century Performance Practice
The Royal Swedish Academy of Music No 86, s 74 -76

Richard Sparks; ”Karin Rehnqvist” The Swedish Choral Miracle,
Blue fire Productions, s 111 – 114

Zagorka Zickovic; ”Kulning: Antiquated style of singing…. ”
CD-booklet ”Davids nimm” Phono Suecia PSCD 85

Reimers, Lennart; ”Here I am – What a Triumph to Exist! – A Vocal Conversation Between Karin Rehnqvist and Lennart Reimers.” Choral Music Prespectives:
Dedicated to Eric Ericson. Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 1993

Gerd Schönfelder and Hans Åstrand; ”Karin Rehnqvist – Kast.” Contemporary Swedish Music Through the Telescopic Sight. Ödeshög: Edition Reimers, 1993

Per F Broman; ”Gender, Ideology, and Structure:Pedagogical Approaches to the Music of Karin Rehnqvist.” College Music Symposium

 

 

På tyska

Anna Liebst: ”Strategien der Vermittlung von Tradition und Aktualität in den Werken der Komponistinnen Maria de Alvear, Karin Rehnqvist und Pauline Oliveros” Seminar für Musik und ihre Didaktik, Köln

Margaret Meyers; ”Karin Rehnqvist”
Annäherungen XII – an sieben Komponistinnen
Furore – Edition 803 2001

Karin Rehnqvist; ”Putz das Fenster und sieh hinaus!”
Tony Lundman; ”Kunstmusik und Volksmusik”
Programheft Porträtkonzert Frau Musica (nova) Köln 1999

Erik Wallrup: ”Aus der Tiefe des Körpers” Karin Rehnqvist und die Volksmusik. MusikTexte 76/77 1998

 

Previous post Samtliga verk, A–W
Next post Samtliga verk, efter kompositionsår