Hon har sedan 1983 komponerat körmusik för allehanda besättningar: diskantkör, kraftfull flickkör, damkör, manskör, blandad kör och solistkör. A cappella eller med skiftande instrumentalbeledsagning.

Det mesta har varit framlänges. Men hennes verkliga genombrottsverk från 1994 – Davids nimm – är faktiskt baklänges.

Så, fram till och med våren 2021 blir det totalt mer än 60 olika verk för körer.

Mycket poesi

– Jag läser mycket poesi, är ständigt på jakt efter texter att tonsätta, säger Karin.

– När jag hittar något där det kan finnas en möjlighet till musik, gör jag ett streck i marginalen med färgpenna. Kanske en dag behöver just den dikten få toner, rytmer, klang.

I Harry Martinsons bok Dikter om ljus och mörker är det många färger och streck, berättar Karin.

Det är fler poeter och författare än Martinson som getts plats i hennes olika körverk.

Här återfinns Werner Apenström, Bo Bergman, Erik Blomberg, Gunnar Björling, Stig Dagerman, Kerstin Ekman, Gunnar Ekelöf, Björn von Rosen, Göran Sonnevi.
Samt en del utländska poeter: Paul Celan, Eugéne Guillevic, Nelly Sachs, William Shakespeare, Edith Södergran, för att nämna några.


Previous post En körmässa i Hannover – med Karin Rehnqvist
Next post A winner for lovers of new music