Gannevikstiftelsens kulturstipendier hör sedan 2013 till ett av de största kulturpriserna i Sverige. I år delades 2,5 Mkr ut till fem mottagare. Per Ganneviks stiftelse för kulturella ändamål fördelar stipendierna till de fem områdena Bild & form, Musik, Teater, Film, Dans.

Vid en välkomponerad prisceremoni i Kulturhuset, Stockholm den 11 maj 2015, presenterades och belönades de fem stipendiaterna: Karin Rehnqvist (musik), Britta Marakatt-Labba (bild & form), Lars Norén (teater), Ann Petrén (film) samt Niklas Ek (dans). Gunilla Kindstrand (stiftelsens ordförande) svarade för presentationerna och prisutdelningen.

Juryns motivering om Karin Rehnqvist för hennes insatser inom musikområdet:

Det har sagts att ”Ropet hörs överallt i hennes musik.” Ett rop, ett skrik, en vädjan, en viskning. Ofta rå och osentimental, men med nära tillgång till det innersta i oss. Det ursprungliga och det folkliga transformeras av henne till en oroande, roande och närvarande samtid. Runt om i världen sjungs, spelas, framförs hennes musik – fin och ful i skön förening.

Gannevik_2015-05-11_Boden-Pettersson_B

 

Till prisutdelningen för Karin Rehnqvist framfördes hennes verk för sopran och altsaxofon, Rädda mig ur dyn (1994), av Ulrica Bodén och Jörgen Pettersson.

 

 

 

 

Previous post Triomphe d’exister – ffg i Sverige
Next post Spela och sjunga – för barn