Fem korta satser

Preludier för stor orkester
20’. Instr: 3 3 3 3 – 4 3 3 0- 3 slgv., pukor, harpa, piano, stråkar.

Lyssningsexempel