For eight voices and strings

Traditional texts by Native Americans (Pawnee, Tohono O’odham, Navajo) and from the Swedish Hymnal

Duration ca 20 min

Movements

1. Day is here!

2. The morning star is up

3. I himmelen (In heaven’s hall)

4. In beauty may I walk

När detta skrivs har det varit en mycket torr och het sommar i Sverige och stora delar av norra Europa. Det har inte regnat på tre månader. Skogsbränder har härjat och temperaturen har varit över 30° C i flera veckor. Vi är ovana och oroliga. Är detta ett tecken på de klimatförändringar som forskarna länge varnat om? Vad kan vi göra? Vad måste vi göra? Nu.

Inte anade jag denna torka och hetta när jag i april komponerade sista satsen, en bön om regn. Det var snarare skönheten jag då fäste mig vid i denna traditionella Navajo-bön:

In beauty may I dwell.
In beauty may I walk –
In beauty may it rain on us –

I skönhet finns jag
I skönhet går jag
I skönhet må regnen falla på oss

Det var tänkt att bli ett ljust och lekfullt stycke för åtta röster – en dubbelkvartett – och stråkensemble. Det ska drillas och skimra när röster och fioler möts. Texterna fann jag i en bok med poesi från ursprungsbefolkningar.* Jag intresserar mig mycket för hur vi lever och har levat, vad som är viktigt för vår överlevnad. Dessa texter har ofta en direkthet och handlar om just detta. Livet. Överlevnad.

I sats tre har jag blandat in en dikt ur svenska psalmboken. Också den oerhört ljus både till innehåll och hur texten klingar.

Så landar då stycket i bönen om skönhet och regn i ett lägre register med mörkare klang. Sångarna sjunger först quasi unisont. Nästan unisont. Var och en med egen rytm, efterhand helt tillsammans:

In beauty may I walk, in beauty may it rain on us –

Låt oss se det vackra runt omkring oss, där vi går.

 

Day is here! är komponerat för Musica Vitae, Vokalharmonin och dirigenten Fredrik Malmberg.
Kulturrådet har gett finansiellt stöd.
Uruppförande 11 augusti i Växjö och Sveriges Radio P2.

Japanturné i oktober.

Tack till Villa San Michele på Capri, där jag under tre underbara veckor i april fick ett arbetsrum med flygel att komponera på.

Karin Rehnqvist, 3 augusti 2018


1. Day is here!

Day is here! 

Arise, lift thine eyes! 

Look up and see the day. 

All creatures wake and see the light. 

(Pawnee*, till engelska Linda Schenck)

Dag är här! 

Stig upp, öppna ögonen. 

Stig upp och se dagen. 

Djuren vaknar och stiger in i ljuset.

(Pawnee, tolkning Gösta Friberg, mycket förkortad)

 

2. The morning star is up

The morning star is up.

I cross the mountains

into the light of the sea.

(Tohono O’odham*, till engelska Linda Schenck*)

 

morgonstjärnan är uppe

jag går över bergen – 

in i ljuset från havet 

(Tohono O’odham, tolkning Gösta Friberg)

 

3. I himmelen

I himmelen, i himmelen,

där Herren Gud själv bor,

hur härlig bliver sällheten,

hur outsägligt stor!

Där ansikte mot ansikte 

jag evigt, evigt Gud får se, 

se Herren Sebaot

I himmelen, i himmelen,

vad sälla utan tal!

Av änglarna och helgonen,

vad glans i ärans sal!

Min själ skall bliva dessa lik,

av  evighetens skatter rik,

hos Herren Sebaot

(from the Swedish Hymnal, Laurentius Laurinus 1622)

 

Engelsk översättning

In heaven’s hall, in heaven’s hall

where God the Lord resides

What utter joy what pleasure there 

where happiness abides

And here are we, now face to face

where God eternal fills the space,

The Lord, the Lord of Hosts.

In heaven’s hall, in heaven’s hall

the blessed gather there.

And there the saints and angels wear

a sheen and haloed hair!

My soul, your soul shall ever be

Enriched for all eternity

By God, the Lord of Hosts

(English translation by Linda Schenck)

 

4. In beauty

In beauty may I dwell.

In beauty may I walk.

In beauty may all my brothers dwell.

In beauty may my all my sisters dwell.

In beauty may it rain on our children.

In beauty may it rain on us.

In the trail of pollen may it rain.

In beauty may it rain on the young.

In beauty may it rain on our elders.

In beauty before us may it rain.

In beauty behind us may it rain.

In beauty above us may it rain.

In beauty all around us may it rain.

In beauty may I walk.

(Navajo Prayer, Night Way**) 

* Texterna till sats 1 o 2 har jag funnit i boken Vi kommer att leva igen; eskimå- och indiandikter tolkade av Gösta Friberg. De är sedan översatta till engelska av Linda Schenck.
** Translation from Navajo Wildlands, ed. Philip Hyde & Stephen C. Jett, edited by Robin Blanton and Karin Rehnqvist )

I skönhet
(Översättning såsom jag använt dikten:)

I skönhet finns jag.

I skönhet går jag. 

I skönhet må regnen falla.

I skönhet finns alla mina bröder.

I skönhet finns alla mina systrar.

I skönhet må regnen falla på våra barn.

I spåren av frömjöl må regnen falla. 

I skönhet må regnen falla på våra gamla.

I skönhet må regnen falla på våra unga.

I skönhet må regnen falla på oss.

I skönhet framför oss må regnen falla.

I skönhet bakom oss må regnen falla.

I skönhet under oss må regnen falla.

I skönhet över oss må regnen falla.

I skönhet överallt må regnen falla.

I skönhet går jag. 

(Översättning i Gösta Fribergs tolkning)

I skönhet finns jag.

I skönhet går jag. 

I skönhet må regnen falla.

I skönhet må regnen falla på de Höga. 

I skönhet må regnen komma.

I spåren av frömjöl må regnen falla.

I skönhet framför oss må regnen falla.

I skönhet bakom oss må regnen falla.

I skönhet under oss må regnen falla.

I skönhet över oss må regnen falla.

I skönhet överallt må regnen falla.

I skönhet går jag. 

I skönhet.

“Original” ur boken

In beauty may I dwell.

In beauty may I walk.

In beauty may my male kindred dwell.

In beauty may my female kindred dwell.

In beauty may it rain on my young women.

In beauty may it rain on my chiefs.

In beauty may it rain on us.

In the trail of pollen may it rain.

In beauty before us may it rain.

In beauty behind us may it rain.

In beauty above us may it rain.

In beauty all around us may it rain.

In beauty may I walk.

(Navajo Prayer, Night Way. Translation from Navajo Wildlands, ed. Philip Hyde & Stephen C. Jett, New York, 1969, p. 129.)

 

 

Previous post Day is here! – nytt för åtta röster och stråkar
Next post In beauty may it rain on us (ur Day is here!)