HAYA!

HAYA!för blandad kördurata ca 4 min Haya! är en sång till dagens glädje.Stycket sjungs på hayanska, ett för detta ändamål nyuppfunnet språk.På slutet viskas några