ALLA DESSA STRÄNGAR! (All those strings!)

för harpa och stråkkvartett

  • Nattsträngar
  • Motsträngs 
  • Tunn sträng – liten visa
  • Lyckosträngar

Världen består av strängar. Som små, små, vibrerande maskar, öppna eller slutna, bygger de upp vårt universum. Om detta berättar den naturvetenskapliga strängteorin. 

När jag först hörde talas om strängteorin såg jag något helt annat för mitt inre. I stället för mikroskopiskt små maskar såg jag vackra, långa strängar uppspända i rymden, ja över hela universum. Det fick genast igång min fantasi. Vilken fantastisk musik strängarna måste alstra, om vi bara kunde höra den!

I detta stycke handlar det om 63 konkreta och ytterst synliga strängar. Harpan har 47 och stråkinstrumenten 4 var. Strängarna är av metall och av senor. På harpan sätts de i svängning med hjälp av fingrar, plektrum eller naglar.

På stråkinstrumenten stryks oftast strängen igång med hästtaglet på en stråke. Men också här kan man knäppa med fingrarna (pizzicato) eller slå på strängen med träet på stråken. Allt detta låter förstås olika. Och var på strängen man spelar påverkar också klangen. Nära greppbrädan blir tonen lite mer dämpad och matt. Nära stallet blir klangen mer övertonsrik. Variationerna är många, många.

Alla dessa strängar! heter detta stycke och här klingar nu alla 63 synliga strängar i olika kombinationer.  Och de mikroskopiskt osynliga strängarna jag talade om i början vibrerar säkert också med. De existerar enligt de senaste naturvetenskapliga teorierna i nio dimensioner!

Karin Rehnqvist

All Those Strings! beställdes av Kronoskvartetten, som uruppförde det tillsammans med Ritva Koistinen på Stockholms Konserthus i maj 2014. Originalversionen skevs för kantele.

Denna version för harpa och stråkkvartett gjordes för Mercedes Gomez, som framförde den tillsammans med Cuarteto de Cuerdas White i Colegio Nacional, Mexico City oktober 2017


All Those Strings!

for string quartet and harp

  • Night Strings
  • Cross Strings
  • Thin String – Little Song
  • Joy Strings

Previous post Le Chant: försenad Sverigepremiär
Next post En körmässa i Hannover – med Karin Rehnqvist