Wings

WINGS för soloflöjt durata ca 10 min   Wings består av tre satser, de första två spelas på flauto grande, den sista på altflöjt. Artikulationen

Utrop

UTROP  är – en melodi som vandrar mellan olika instrument. Långsamt artikulerar den sig fram, fragmentiseras och spänns allt hårdare som strängen på en pilbåge.