Till startsidan www.karin-rehnqvist.se ›

noter23mini

Nu är det natt över jorden

Nu är det natt över jorden.
Darrande stjärna, gläns!
Världarna vandra så fjärran.
Mörkret är utan gräns.
Marken och mullen och mörkret,
varför älskar jag dem?
– Stjärnorna vandra så fjärran.
Jorden är människans hem.

(Erik Blomberg)

 

Night on our earth now has fallen.
Shimmering starlit, sheen!
Our small worlds wander so distant.
Darkness so endless seems.
Darkness and depth and the dusk hour,
why, why do I love them?
Though the stars wander so distant.
Earth is still our human home.

(Erik Blomberg, transl. Linda Schenck)

 


Var inte rädd för mörkret

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Vi se ju inga stjärnor,
där intet mörker är.
I ljusa irisringen,
du bär en mörk pupil,
ty mörkt är allt som ljuset
med bävan längtar till.
Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där.
Var inte rädd för mörkret,
som ljusets hjärta bär.

(Erik Blomberg)

 

Oh do not fear the darkness,
it is the home of light.
Had we no dark skies over us,
ne’er we’d see stars so bright.
Deep in our light ring of iris,
we have a pupil dark,
for darkness is what bright light
does trembling long to mark.
Oh do not fear the darkness,
it is the home of light.
Oh do not fear the darkness,
it is the core of light.

 

Erik Blomberg, English translation by Linda Schenck

Lyssna >