Till startsidan www.karin-rehnqvist.se ›

noter23mini

Haya!

för dubbelkörkör

Durata ca 4 min

 

Haya! är en sång till dagens glädje.

Stycket sjungs på hayanska, ett för detta ändamål nyuppfunnet språk.

På slutet viskas några rader på engelska, hämtat från indiansk poesi;

 

The morning star is up. I cross the mountains into the light of the sea.

(Morgonstjärnan är uppe. Jag går över bergen – in i ljuset från havet.)

Varje enskilt ord är inte möjligt att översätta från hayanska. I varje avsnitt har jag dock skrivit in några viktiga meningar i partituret på engelska, för körsångarnas förståelse. Även dessa är inspirerade av indiansk poesi.

Mycket nöje!


Karin Rehnqvist

 

Beställningsverk av Sveriges Radio P2 och Berwaldhallen

för Radiokören och Stockholms Musikgymnasium.