Projektet Till Ängeln med de brinnande händerna 

Till Ängeln med de brinnande händerna är en dramatiserad konsert för damkör, soloröst och instrument (oboe, flöjt, 2 celli) 

Utgångspunkten är två damkörstycken av Karin Rehnqvist:
ett med oboe, Till Ängeln med de brinnande händerna (med text av Björn von Rosen),
och ett körstycke a cappella, Triumf att finnas till (med text av Edith Södergran). 

Till detta fogas musik av Karin Rehnqvist med material för musikerna och damkör i olika kombinationer. Allt vävs ihop till en helhet och förstärks med enkel och effektiv regi samt ljussättning.

Projektet finansierades genom Konstnärsnämndens samarbetsprojekt för musiker och tonsättare. Kulturfonden i Uppsala bidrog till kören La Cappellas instudering av verket.

Musikexempel:

 

Samtliga texter:


The raven himself is hoarse
 
The raven himself is hoarse
 
That croaks the fatal entrance of Duncan
 
Under my battlements. Come, you spirits
 
That tend on mortal thoughts, unsex me here,
 
And fill me from the crown to the toe top-full
 
Of direst cruelty! make thick my blood;
 
Stop up the access and passage to remorse,
 
That no compunctious visitings of nature
 
Shake my fell purpose, nor keep peace between
 
The effect and it! Come to my woman’s breasts,
 
And take my milk for gall, you murdering ministers,
 
Wherever in your sightless substances
 
You wait on nature’s mischief! Come, thick night,
 
And pall thee in the dunnest smoke of hell,
 
That my keen knife see not the wound it makes,
 
Nor heaven peep through the blanket of the dark,
 
To cry ‘Hold, hold!’
 
– Lady Macbeth from Macbeth by William Shakespeare
 
 
Korpen själv är hes
 
Som kraxar fram att Duncan snart ska sova
 
Sin sista natt hos mig. Så kom, ni andar
 
Som dödens tankar styr, riv ut mitt kön
 
Och fyll mig nu från hjässan ner till tårna
 
Med vidrig grymhet! Gör mitt blod så tjockt
 
Att inga samvetskval kan slippa genom
 
Och smitta hjärtat med betänkligheter
 
Som grumlar sikten från beslut till handling
 
Med mänsklig svaghet. Kom till mitt bröst,
 
Ni mordänglar, och gör min mjölk till galla,
 
Kom, var ni än förvaltar jordens fasor
 
I osynlig gestalt. Kom, mörka natt,
 
Svep in dig i en helvetesrök, så inte
 
Min vassa kniv kan se det sår den gör
 
Och ingen himmel kika genom täcket
 
Och ropa ”Vänta!” –
 
– Lady Macbeths monolog ur Shakespeares drama Macbeth, översättning Göran O Eriksson

 
Till Ängeln med de brinnande händerna
 
Sänk dig ner, en gång, mot jordens rund
 
du högt förbiflygande ängel med brinnande händer.
 
 
Under de många vintrar som följt på varandra
 
har våra ögon och läppar alltmer frusit samman.
 
 
Berör oss bara, en gång, med dina glödande handflator;
 
tryck dem bara helt lätt mot våra nedisade ansikten.
 
 
Och låt oss sedan sova lugnt
 
i askan som blir kvar efteråt.
 
– Björn von Rosen
 
 
I dina ögons klara morgonljus
 
mitt hjärta vaknar – allt är ljus
 
I dina läppars höga kärlekssång
 
min glädje brusar – allt är sång.
 
I dina händers mjuka fågelbo
 
min oro somnar – allt är ro.
 
– Erik Blomberg 1920

 
Rys, hisna, skälf
 
Rys, hisna, skälf, bäfva, darra kropp och leder
 
Res upp mitt hår:
 
min tankar stiger neder
 
Til afgrunds djup
 
och ser hvad qval där är…
 
– Lasse Lucidor, ur 1695 års psalmbok (något moderniserad)

 
Ling linge logen
 
Ling linge logen
 
tolfte man i skogen
 
Bjällekoa bunna
 
Fy hunnar hänga
 
Locka mig långt uti Dårefjället gör de
 
där varken vatten eller vete
 
Där gror löken
 
där gal göken
 
Där är bätter än här
 
där är flickor att leka med
 
– vallvisa efter Lena Larsson, Ytterbyn, Bohuslän

 
Mätarlarven
 
Jag sträcker mig ut från mitt körsbärsblad
 
och spanar mot evigheten:
 
evigheten är alldeles för stor idag
 
alldeles för blå och tusenmila
 
Jag tror jag stannar på mitt körsbärsblad
 
och mäter upp mitt gröna körsbärsblad
 
– Werner Aspenström

 
Det mörknar över landet
 
Det mörknar över landet och aftonen nalkas
 
mörker ser jag stiga ur omätliga djup
 
snart skall det famna mig
 
jag vandrar mot natten.
 
 
 
Snart kommer det sista stora mörkret
 
svepande över fjällets toppar
 
och över mitt sinne.
 
– trad. samisk

 
Ingenting
 
Var lugn mitt barn, det finnes ingenting,
 
och allt är som du ser: skogen, röken och skenornas flykt.
 
Någonstädes långt borta i fjärran land
 
finnes en blåare himmel och en mur med rosor
 
eller en palm och en ljummare vind –
 
och det är allt.
 
Det finnes icke något mera än snön på granens gren.
 
Det finnes ingenting att kyssa med varma läppar,
 
och alla läppar bli med tiden svala.
 
Men du säger, mitt barn, att ditt hjärta är mäktigt,
 
och att leva förgäves är mindre än att dö.
 
Vad ville du döden? Känner du vämjelsen hans kläder sprida
 
och ingenting är äckligare än död för egen hand.
 
Vi böra älska livets långa timmar av sjukdom
 
och trånga år av längtan
 
såsom de korta ögonblick då öknen blommar.
 
– Edith Södergran

 
Triumf att finnas till
 
Vad fruktar jag? Jag är en del utav oändligheten.
 
Jag är en del av alltets stora kraft,
 
en ensam värld inom miljoner världar,
 
en första gradens stjärna lik som slocknar sist.
 
Triumf att leva, triumf att andas, triumf att finnas till!
 
Triumf att känna tiden iskall rinna genom sina ådror
 
och höra nattens tysta flod
 
och stå på berget under solen.
 
Jag går på sol, jag står på sol,
 
jag vet av ingenting annat än sol.
 
 
 
Tid – förvandlerska, tid – förstörerska, tid – förtrollerska
 
kommer du med nya ränker, tusen lister för att bjuda mig en tillvaro
 
som ett litet frö, som en ringlad orm, som en klippa i havet?
 
Tid – du mörderska – vik ifrån mig!
 
Solen fyller upp mitt bröst med ljuvlig honung upp till randen
 
och hon säger: en gång slockna alla stjärnor, men de lysa alltid utan skräck.
 
– Edith Södergran
 
 

HYMN för blandad kör, orkester och hög sopran

 

Hymn
av Karin Rehnqvist (uruppförande)

Vid vigseln mellan kronprinsessan Victoria och prins Daniel i Storkyrkan, Stockholm, lördagen den 19 juni 2010. En gåva från Kungliga Musikaliska Akademien.

Framförd av Gustaf Sjökvists kammarkör, Storkyrkans kör, Jeanette Köhn, sopran, Kungl Filharmonikerna (konsertmästare Joakim Svenheden). Dirigent: Gustaf Sjökvist

Besättning:

2 flutes (2nd flute also piccola)
2 oboes
2 clarinets in A
2 bassoons
2 horns
3 trumpets
2 trombones
harp
strings

Texter:

Psaltaren 57:9-12
Vakna, min själ, vakna, harpa och lyra,
jag vill väcka morgonrodnaden.
Jag vill tacka dig, Herre, bland folken,
jag vill sjunga ditt lov bland alla folk.
Ty till himlen når din godhet,
till skyarna din trofasthet.
Visa din höghet i himlen, o Gud,
och din härlighet över hela jorden!

Höga Visan 8:6
Bär mig som ett sigill vid ditt hjärta,
som ett sigill vid din arm.

Lyssna på inledningen av stycket >
Verkkommentar >

Sagt om Hymn

Solisten Jeanette Köhn:

– Det är fantastiskt vackert. Jag skulle säga att det är både kraftfullt och pampigt och skört och romantiskt och …harpa, fioler och sopran ackompanjerar mig när jag sjunger… oboe och flöjt – så att det är väldigt skirt.

 Gunilla Brodrej, Expressen:

– Drömska harpor, slöjiga stråk och en ljus kör med drillande flöjter på toppen. Storkyrkans takvalv nåddes i durtonart när Karin Rehnqvists nyskrivna musik inledde den kungliga bröllopsceremonin.
– Nu låter ny musik till exempel som Karin Rehnqvists bröllopsverk. Bitterljuv och alldeles, alldeles underbar.

 

Litteraturlista

 

På svenska

Böcker:

Göran Bergendal; ”Karin Rehnqvist.” 33 Nya Svenska Komponister, Kungliga Musikaliska Akademiens Skriftserie, 2001

Lotta Höjer; ”Karin Rehnqvist, tonsättare” Kvinnors musik, Utbildningsradion, Rikskonserter, 1989

 

Artiklar i urval

Kay Isacson; ”Jag tycker om lite skit i musiken”, Folkmusik & dans 3/2003

Ingela Hofsten; ”En svensk Bartok”, Lira 3/2002

”Musik som tvinga djuren att lyssna”, Expressens pris Spelmannen, Expressen 12/1 1997

Cecilia Aare; ”Karin Rehnqvists musik – ett organiskt växande”
Tonfallet 1/91

Ulla-Britt Edberg: ”Hennes musik utmanar”, Svenska Dagbladet 4/4-90

Mikael Strömberg; ”Jag är inte rädd, jag är stark!”,
Aftonbladet 4/4-90

Lena von Bornsdorff: ”I folkmusiken finns kraften”
Hufvudstadsbladet 1990

Ingeborg Frank: ”Att vara ett stort öra”
Ballade 2/90

Gunilla Petersén: ”Visst komponerar vi annorlunda!”
Musiklivet Vår sång 2/87

Sven Kristersson; ”Nutida musik i folklig tradition, Karin Rehnqvist porträtteras i en intervju” Nutida Musik 4 87/88

 

Musikvetenskapliga uppsatser, rapporter

Selma Pettersson: Perception och skapande av samtida konstmusik – likheter och skillnader hos nutida tonsättare i Sverige.
Göteborgs universitet, musikvetenskapliga institutionen

”Den könade rösten – röstanvändningen i Karin Rehnqvists verk
Puksånger – lockrop”
Maj Grip, Avhandling pro gradu, Musikvetenskapen Åbo Akademi, 2005

Ingrid Johansson; Triumf att finnas till! Att komponera för kör idag

Karin Rehnqvists och Thomas Jennefelts tonsättningar av Edith Södergrans dikt, 2003
Musikvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet

Eva-Kristina Olsson; Sötskolan, Analys av en barnopera
Växjö universitet, Institutionen för humaniora, 2000

Anneli Wirdenäs; ”Att dom sjunger är det sämsta med opera”
Rapport om en opera för mellanstadiet, Centrum för kulturforskning. Växjö universitet, 2000

 

Texter av Karin Rehnqvist

”Unga människor, ny musik” Handledning i komposition av Karin Rehnqvist, Rikskonserter

”Fem frågor om kvalitet”, Artes nr 1/2001

”Beethoven, de andra grabbarna och jag”, Makt att tolka verkligheten,

Forskningsrådsnämnden rapport 92:5

”Det stora vilda”, om min resa i Arktis, Polarforskningssekretariatets årsbok 1999

”Putsa fönstren och titta ut”, Nutida musik 198?

 

 

På engelska

Elisabet Viktoria Varga: Contemporary Flute Music by Swedish Women Composers. University of Illinois at Urbana-Champaign 2007

Tony Lundman; ”Shivering Beauty”, Nordic sounds 2003, nr 3

Per F Broman; ”New Music of Sweden” in New Music of the Nordic Countries. Editor John White. Hillsdale, NY: Pendragon Press, 2002: 445-588.

Margaret Meyers; ”Karin Rehnqvist and her reception”

Composing today, Frau Musica (nova) 2000

Rebecca Seeman: Feminist Musical

Aesthetic in the Choral Music of Karin Rehnqvist 1983 – 2000

Doctor of Musical Arts Thesis for the University of Iowa

Jim Potts; From Kulning to Pibroach and Back: Reconnectiong the North
Interview with Karin Rehnqvist and Sally Bemish, British council
Sweden Agenda 2002-2003

Cynthia Green Libby. ”Report from Sweden: The Music of Karin Rehnqvist.” Women of Note Quarterly, Vol. 7, 1999

Lundman, Tony. ”Rehnqvist: Art Music and Folk Music Combined.”
Nordic Sounds, 1999, No. 1
New Music World Magazine nr 9 1999

Per F Broman; CD booklet Sun Song BIS 996

Erik Wallrup: ”Listening, Dismissing, Welcoming”
What kind of music is this? About Puksånger – Lockrop
In the Plural, World Music Days Copenhagen 1996
University of Copenhagen 1997

Bengt Hambraeus; The Sound of ”Kulning” in Womans Land
Aspects of Twentieth Century Performance Practice
The Royal Swedish Academy of Music No 86, s 74 -76

Richard Sparks; ”Karin Rehnqvist” The Swedish Choral Miracle,
Blue fire Productions, s 111 – 114

Zagorka Zickovic; ”Kulning: Antiquated style of singing…. ”
CD-booklet ”Davids nimm” Phono Suecia PSCD 85

Reimers, Lennart; ”Here I am – What a Triumph to Exist! – A Vocal Conversation Between Karin Rehnqvist and Lennart Reimers.” Choral Music Prespectives:
Dedicated to Eric Ericson. Stockholm: The Royal Swedish Academy of Music, 1993

Gerd Schönfelder and Hans Åstrand; ”Karin Rehnqvist – Kast.” Contemporary Swedish Music Through the Telescopic Sight. Ödeshög: Edition Reimers, 1993

Per F Broman; ”Gender, Ideology, and Structure:Pedagogical Approaches to the Music of Karin Rehnqvist.” College Music Symposium

 

 

På tyska

Anna Liebst: ”Strategien der Vermittlung von Tradition und Aktualität in den Werken der Komponistinnen Maria de Alvear, Karin Rehnqvist und Pauline Oliveros” Seminar für Musik und ihre Didaktik, Köln

Margaret Meyers; ”Karin Rehnqvist”
Annäherungen XII – an sieben Komponistinnen
Furore – Edition 803 2001

Karin Rehnqvist; ”Putz das Fenster und sieh hinaus!”
Tony Lundman; ”Kunstmusik und Volksmusik”
Programheft Porträtkonzert Frau Musica (nova) Köln 1999

Erik Wallrup: ”Aus der Tiefe des Körpers” Karin Rehnqvist und die Volksmusik. MusikTexte 76/77 1998

 

“As a composer, I am the consummate listener”

 

I would like to begin by saying a great and heartfelt “Thank you!” to Birmingham City University for this honorary degree. It is indeed a great honor, and I feel happy, energized, and inspired! And it is a real pleasure to establish closer ties with this city, with its long and very fine tradition of new music.

I would also like to thank the staff of Birmingham Conservatoire for inviting me here this week. It has been an intensive period of seminars, masterclasses, rehearsals – and of course, the concerts last night and this evening with fantastic performances. I have met many wonderful people and come away with many new thoughts and new ideas. Music is truly a meeting place. Music is collaboration. So, a big thank you to everyone I have met this week.

 

As a composer, I am the consummate listener. I make my ears as big as I can, and I listen in on the world. I listen to people, to the earth, to roots and skies. I send feelers even further, far out into the universe. What needs to be said? What needs to take shape as music? What do we, the people living right now, need to hear?

Then I look for a sound: a concrete musical starting point, something burning, something I absolutely must investigate. It is not hard to get ideas, but to choose the right idea is an art. It takes time. It requires stillness. But once I catch hold of the core idea, which is often just a short musical cell, the music begins to unfold. Slowly. It takes a long time to decide whether a note should sound like this…(singing) or this…. It takes time, patience, and a lot of concentration. But in the end – after a lot of hard work and a lot of ”erase, try again, erase, try again”—in the end, the music usually starts to write itself. And all of a sudden, Something appears. Something I feel I could never have discovered all by myself. Something that had to be excavated, coaxed into existence. Something that – now it’s here – seems like the most natural thing in the world. Something that reaches out, towards “the other.”

 

Music is important for us human beings. When you emigrate and have to leave your country, like so many people these days, you carry your music with you. You bring your cuisine, and you bring your music. These things stay with you.

My music often uses forms that have accompanied humanity through the ages. Musical forms deeply bound up with what it means to be human: the call, the prayer, the incantation. The lullaby, the song of sorrow, the hymn of praise. Tradition is important, but I think we also need to find new expressions for it. And we must not lose these expressions. We must never stop resounding; never stop expressing sorrow and joy in music – we talk so much these days – never stop singing lullabies to our children. Not just listen, now that music is everywhere, always close at hand. We each have to walk at our own tempo, follow our own rhythm. And we have to sing! As the poet Guillevic wrote:

Whoever hears singing

says, “I exist;

I believe that I am

without limits any more.”

 

Karin Rehnqvist
Birmingham, November 13, 2015
English translation by Robin Blanton

 

 

Grammis – Cd-skivan LIVE årets bästa klassiska

Vid Grammisgalan 2014 (celebrerades på Cirkus i Stockholm den 19 februari) fick tonsättaren och kompositionsprofessorn och initiativtagaren till Kvast, Karin Rehnqvist, en Grammis i kategorin Årets klassiska.

Juryn hade fått till ett tufft startfält i denna kategori: Anne Sofie von Otter med Douce France, Nina Stemme och Svenska Kammarorkestern med Wagners Wesendonck-lieder, Martin Fröst med Mozart samt Stenhammarkvartetten med – Stenhammarkvartetter.

Tack Mozart, Wagner, Stenhammar!

– Vi är ganska skygga, tonsättarna, vi tar inte så stor plats. Men jag vill passa på att tacka de övriga nominerade tonsättarna ikväll: Mozart, Wagner och Stenhammar. De kunde tyvärr inte komma, sa Karin Rehnqvist i sitt tacktal.

Enbart live-inspelningar

KR-cd_LIVE+GrammisKarin Rehnqvists album Live innehåller fem tidigare outgivna live-inspelningar med kammarensembler, körer, orkestrar från framföranden i New York, Båstad, Stockholm, Amsterdam och Porto.

Totalt medverkar inte mindre än 350 musiker, sångare och korister i de sju verken på cd-skivan: Ljus av ljus för barnkör och symfoniorkester, Quem chama? Vem ropar? happening för en konsertsal, två folksångerskor och ensemble, Salve Regina – himlarnas drottning för blandad kör och kammarensemble, Musik till den sovande för baryton, 2 violiner, klarinett och pukor, Rädda mig ur dyn för sopran och altsaxofon,  Till Ängeln med de brinnande händerna för oboe och blandad kör, samt Hymn för hög sopran, blandad kör och symfoniorkester.