Allmänt – arkiv ›

Partitur

Partiturexempel och klaverutdrag. Arktis Arktis! Beginning Davids Nimm Der Herr ist mein Hirte Embrace me Haya! Hymn Hymn from night Ice Music Fantasy Inexorably Jag lyfter mina händer Light of light Lod On a distant shore Preludes for a large orchestra Quem chama? | Who’s that calling? Requiem Aeternam Sagan om Fatumeh Salve Regina Sleep Now Teile dich Nacht The Lord is my shepherd Triomphe …

Jag börjar i vattnets djup

  Jag börjar i vattnets djup, sägs det jag börjar där det ursprungliga träder fram, sägs det – vad som är av värde är ceremonin, sägs det, vad som är av värde är guld, sägs det, jag skådar in i tingens innersta och undersöker, sägs det, fotens spår, jag är stigen av sav och dagg, sägs det, på detta sätt lärs det ut åt våra …

“As a composer, I am the consummate listener”

  I would like to begin by saying a great and heartfelt “Thank you!” to Birmingham City University for this honorary degree. It is indeed a great honor, and I feel happy, energized, and inspired! And it is a real pleasure to establish closer ties with this city, with its long and very fine tradition of new music. I would also like to thank the …